Home Overzicht Bewoners Oost best tevreden met hun buurt. Reiniging puntje van aandacht

Bewoners Oost best tevreden met hun buurt. Reiniging puntje van aandacht

1
De overlast door vervuiling is toegenomen.

Uit een tweejaarlijkse onderzoek naar leefbaarheid blijkt dat de buurttevredenheid stabiel blijft met gemiddeld een rapportcijfer van 7,5. Alleen in Oost en Noord is er een lichte stijging van +0,1. In de Indische Buurt/Oostelijk Havengebied is de tevredenheid in de buurt de afgelopen twee jaar zelfs met +0,2 gestegen en komt nu op 7,9. Het onderzoek gaat onder andere in op de staat van de openbare ruimte, veiligheid en de mate van betrokkenheid in de buurt.

Uit het onderzoek blijkt dat de overlast door vervuiling in bijna de hele stad is enorm toegenomen. Stedelijk kwam het cijfer voor overlast door vervuiling de laatste jaren net boven de 6. In 2017 was dat  6,2 maar vorig jaar viel dat terug naar gemiddeld 5,9. Opmerkelijk is dat andere cijfers zoals het schoonhouden van straten en stoepen, groenvoorzieningen en speelvoorzieningen nauwelijks zijn veranderd. Stadsdeel Oost haalt net als stadsdeel Zuid een 6,3. De wijken met de beste cijfers voor het onderhoud van de straten stoepen zijn IJburg-Zuid met een 7,5 en Middenmeer (7,3).

Overlast door vervuiling enorm toegenomen

Ook wethouder Ivens signaleert overlast door vervuiling: ‘We zien dat in de hele stad dat Amsterdammers zich ergeren aan het vuil dat anderen daar achterlaten. Leefbare buurten kunnen alleen ontstaan als we daar allemaal ons best voor doen, en dus ook verantwoord met onze troep omgaan. Hier zullen we elkaar dan ook meer op moeten uitdagen en aanspreken.’

Veiligheidsgevoel iets omhoog
Veiligheid heeft een grote invloed op het totaaloordeel over de buurttevredenheid. Gemiddeld voelen Amsterdammers zich veiliger dan in 2017 en ging iets omhoog van 7,4 naar 7,5. Een grote stijging van het veiligheidsgevoel wijkniveau vinden we terug in Oost en met name in Omval/Overamstel (+0,6), Indische Buurt-West (+0,4), en Dapperbuurt (+0,4). Op de vraag of men overlast ondervindt van criminaliteit is er alleen in stadsdeel Oost een duidelijk positieve ontwikkeling (van 6,7 naar 6,9). Ook dan zijn Indische Buurt-West (+0,4), Dapperbuurt (+ 0,7) en De Omval/Overamstel (+0,7) verantwoordelijk voor deze positieve ontwikkeling. Daar worden nu scores van rond de 7 gehaald. Alleen Indische Buurt-Oost scoort een cijfer lager dan 6. Ook de Oostelijke Eilanden/Kadijken (-0,5) kennen een negatieve ontwikkeling, maar hier blijven de waarden wel boven de 6.

Buurttevredenheid in Amsterdam. Bron gemeente Amsterdam.

Prettig samenleven
In iedere wijk wordt de omgang tussen verschillende groepen mensen hoger dan een 6 beoordeeld. Dit was ook het geval in 2017. Net als veiligheid is de omgang tussen verschillende groepen mensen een indicator die sterk samenhangt met het totaaloordeel van de buurttevredenheid in een wijk. In 2019 geven Amsterdammers gemiddeld een 7 voor de omgang van verschillende groepen mensen. Het cijfer van de Oostelijke Eilanden/Kadijken in Centrum Oost daalt van een 7,2 naar een 6,9 (-0,3). Stadsdeel Oost als geheel laat een stijging zien van een 7,1 in 2017 naar een 7,2 in 2019. Dit ziet men terug in de Indische Buurt West (+0,5), deze wijk staat hierdoor in de top tien van wijken met de hoogste score voor omgang tussen verschillende groepen mensen. De Dapperbuurt stijgt van een 6,9 naar een 7,2.

Het onderzoek Wonen in Amsterdam is voor de dertiende keer uitgevoerd door de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Het is een onderzoek onder de inwoners van Amsterdam en brengt de leefbaarheidscijfers in kaart.

1 REACTIE