Home Overzicht Bewoners stemmen in met sloop Van der Kunbuurt

Bewoners stemmen in met sloop Van der Kunbuurt

0

In een enquête hebben bewoners van de Van der Kunbuurt zich uitgesproken voor vernieuwingsplannen in hun buurt. 77 procent van de bewoners die gestemd hebben is voor de vernieuwing. Tweehonderd portiekwoningen uit de jaren vijftig worden gesloopt en hier komen volgens het nog door de gemeenteraad vast te stellen stedenbouwkundig plan 730 nieuwe woningen voor terug.

Al in 2018 werd een eerste bewonersenquête gehouden. Op basis daarvan is besloten dat de woningen aan de Weesperzijde blijven staan. Met bewoners is toen de afspraak gemaakt dat er een tweede enquête zou komen en dat alleen bij minimaal 70 procent van de stemmen de nieuwbouwplannen doorgezet zouden worden. Na de recente enquête is dus duidelijk geworden dat de overige vijf blokken aan de Van der Kunstraat, Goudriaanstraat en de Mr. Treublaan gesloopt gaan worden.

Stadgenoot gaat 400 sociale huurwoningen bouwen, de overige woningen worden door marktpartijen gebouwd. Alle huurders die daarvoor in aanmerking komen krijgen de gelegenheid om terug te keren in de wijk. Marien de Langen, bestuurder van Stadgenoot, is blij met de uitkomst: ‘Dit betekent dat we het aantal sociale huurwoningen in de buurt kunnen verdubbelen. Woningen waar in onze stad heel veel behoefte aan is.’

Het volledig uitwerken van de plannen gaat zoals gebruikelijk in dit soort trajecten nog de nodige tijd kosten. De verwachting is dat in 2024 kan worden begonnen met de sloop. Vervolgens gaat de nieuwbouw ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen.

De gemeente heeft voor het gebied Amstelstation-Amsteloever een stedenbouwkundig plan ontwikkeld waarvoor de inspraakperiode begin oktober is afgesloten. In het plan worden kansen en mogelijkheden geschetst voor het bouwen van extra woningen, voorzieningen en kantoren op vier locaties in het gebied. De Van der Kunbuurt is één van die locaties.