Home Overzicht Bewonersbijeenkomst over sport in Diemerpark via video

Bewonersbijeenkomst over sport in Diemerpark via video

0

Het Diemerpark wordt steeds intensiever gebruikt. Om een goede balans te houden tussen natuur en recreatie wil de gemeente het park vernieuwen. Donderdag 18 juni is een bewonersbijeenkomst gepland over sport, niet in een zaaltje maar via video.

Het gaat met name om de uitbreiding van het bestaande sportcomplex. Doel is om vier extra velden aan te leggen, waarbij rekening wordt gehouden met de complexe ondergrond en de landschappelijke omgeving.

Vrienden van het Diemerpark, de voetbalclub AFC IJburg en hockeyclub AHC IJburg geven online een korte presentatie. Landschapsarchitect Floris Grondman licht de varianten voor de uitbreiding van het sportcomplex toe. Het videogesprek wordt geleid door de gebiedsmanager Arjan Spit.

De bijeenkomst is interactief. Deelnemers kunnen reageren op de voorstellen en vervolgens wordt hen gevraagd te reageren aan de hand van een aantal vragen. Als het nodig is en als het mogelijk is worden er later fysieke bijeenkomsten georganiseerd.

De adviezen en tips worden verwerkt in een voorlopig ontwerp Vernieuwing Diemerpark, dat eind augustus wordt gepresenteerd. Het college neemt in september een go no-go besluit.

Het videogesprek is op donderdag 18 juni tussen 20.00 en 21.30 uur. Aanmelden kan per mail  [email protected]. Je krijgt instructie hoe je kunt deelnemen aan het videogesprek.