Home Overzicht Binnenhaven bij Marineterrein nog geen officiële zwemplek

Binnenhaven bij Marineterrein nog geen officiële zwemplek

0

Bewoners zwemmen volop in het water aan de binnenhaven op het Marineterrein. Omdat het geen officiële zwemplek is, doen ze dat op eigen risico. Toch zijn er al banen uitgezet. Onderzoek naar de mogelijkheid er een officiële zwemplek van te maken is gaande.

Om een officiële zwemplek te kunnen worden, moet de waterkwaliteit twee jaar lang worden gemeten. De resultaten van die metingen moeten altijd goed zijn. Als uit de metingen blijkt dat er te hoge waardes aan slechte bacteriën in het water zitten, kunnen zwemmers er buikpijn of diarree van krijgen als ze per ongeluk water inslikken.

Uit een verkennend onderzoek blijkt de waterkwaliteit eenmaal niet aan de voorwaarden voor zwemwater te voldoen. Nader onderzoek wees uit dat direct na een regenbui het aantal bacteriën in het water toenam. Gedacht werd aan een overstort van het riool na heftige regenbuien. Na het toepassen van nieuwe meetmethodes, die op het Marineterrein ontwikkeld werden, is de bron van vervuiling gevonden: inderdaad een rioolleiding.
De kennis die op het Marineterrein is verzameld over de nieuwe meetmethoden voor het opsporen van vervuiling wordt gedeeld met andere gemeenten en instellingen, zodat ook elders de waterkwaliteit kan verbeteren.

Het gaat inmiddels goed met de kwaliteit van het water in de binnenhaven. Toch duurt het nog enkele jaren voordat het een officiële zwemplek wordt. Aanpassingen aan de toegankelijkheid en de veiligheid van de binnenhaven zijn nodig. Zwemmen doe je, binnen de banen, voorlopig op eigen risico.