Home Overzicht Bouw Namenmonument in Weesperstraat start medio juni

Bouw Namenmonument in Weesperstraat start medio juni

0

Na negen maanden van voorbereiding start halverwege juni de bouw van het Holocaust Namenmonument met het slaan van de eerste paal.

In september vorig jaar is aan het bouwrijp maken begonnen. Daarbij zijn vierentwintig bomen gekapt. Later worden er meer bomen voor terug geplant. Het Monument van de Joodse Erkentelijkheid is verwijderd. Dat monument is tijdelijk opgeslagen en zal vanaf medio september weer te zien zijn op het Weesperplein. Ook hebben de nutsbedrijven de komst van het monument voorbereid.

De grond is nu gereed en vervolgens kan halverwege juni het heien van start gaan. Het heiwerk en het aanbrengen van de kale, betonnen muren zal de hele zomer duren. Vanaf september start het metselwerk tegen de kale, betonnen muren. Een voor een worden de bakstenen met daarop de namen van de slachtoffers toegevoegd.

In het najaar wordt het spiegelende staal van de vier Hebreeuwse letters die samen ‘In herinnering aan’ uitbeelden, toegevoegd aan het monument. De oplevering is in de loop van volgend jaar.