Home Overzicht Bouw van brug over Duivendrechtsevaart gestart

Bouw van brug over Duivendrechtsevaart gestart

0
Beeld VenhoevenCS Architecture + Urbanism.

Na de nodige voorbereidingen is deze week begonnen met de bouw van de nieuwe brug over de Duivendrechtsevaart, de Amstelstroombrug. Deze brug in het verlengde van de Amstelstroomlaan verbindt het Amstelkwartier met de Joan Muyskensweg en verbetert de ontsluiting en bereikbaarheid van de 10.000 woningen die in Overamstel worden gebouwd. In de eerste helft van 2022 moet de brug klaar zijn.

Stedelijke ontwikkeling | Eelco Hiemstra

De Amstelstroomlaan wordt met de aanleg van de nieuwe brug een belangrijke doorgaande weg in het Amstelkwartier. Aan de oostkant sluit de Amstelstroomlaan aan op de Spaklerweg en de later nog in gebruik te nemen, maar inmiddels gerealiseerde, onderdoorgang van het spoor naar het Bajeskwartier. Aan de westkant zorgt de Amstelstroombrug voor de verbinding naar de Nieuwe Utrechtseweg en van daar de stad in via de Rijnstraat en de stad uit via de A2.

Beeld VenhoevenCS Architecture + Urbanism.

 Deel van ecologisch netwerk
Behalve dat de brug deel gaat uitmaken van het verkeersnetwerk voor voetgangers, fietsers en auto’s, verbindt ze het Amstelkwartier ook met de natuur van de Amstelscheg en levert zo een bijdrage aan het ecologische netwerk in de stad. De groene middenberm van de Amstelstroomlaan wordt doorgetrokken over de brug, in de brugbalken komen nestkasten voor huis- en boerenzwaluw, in de middenpijlers kraamkamers voor vleermuizen en in de pijlers aan de zijkanten nesten voor de ijsvogel en de oeverzwaluw. Met al deze voorzieningen in de brug voor planten en dieren die relatief zeldzaam zijn geworden in de stad, gaat het brugontwerp verder dan de eisen die de gemeente stelde.

Duurzame materialen
De afwerking van de weg en de bestrating wordt dezelfde als die van de Amstelstroomlaan waardoor het één geheel wordt. De gekozen materialen vereisen weinig tot geen onderhoud en worden mooier als ze ouder worden. De bakstenen bestaan voor 60 procent uit gerecycled keramisch materiaal en natuursteen wordt gebruikt voor de hoeken, plinten en topafwerking van het metselwerk De brugleuning en bankjes worden van duurzaam hout gemaakt.

Brugpijlers
Op 9 november is begonnen met de aanleg van de twee brugpijlers in de Duivendrechtsevaart. Vanaf pontons in het water worden per brugpijler eerst twintig funderingspalen aangebracht. Daarna worden rondom deze funderingspalen damwanddelen ingetrild om een tijdelijke bouwkuip aan te leggen. Vanuit deze twee droge werkruimtes kunnen de brugpijlers verder worden opgebouwd.

Aanlanding
Als de bouwkuipen klaar zijn word begonnen met het aanbrengen van achtenveertig funderingspalen in de kade voor de aanlanding van de brug. Voor deze aanlanding wordt aan de overkant de Joan Muyskensweg verlegd. Om de ondergrond geschikt te maken voor de nieuwe route is hier alvast voorbelasting aangebracht. Grote zandzakken met een kubieke meter inhoud zijn driehoog opgestapeld om de grond te verdichten. Dit nieuwe tracé sluit aan op een nieuw te realiseren op- en afrit vanaf de Nieuwe Utrechtseweg. De werkzaamheden hiervoor starten naar verwachting nog dit jaar.

Klaar voor gebruik in 2022
De werkzaamheden aan de brug vinden plaats op werkdagen van 7.00 tot 19.00 uur en waar mogelijk wordt gekozen voor geluidsarme bouwmethoden om de hinder zoveel mogelijk te beperken. In de eerste helft van 2022 kan de brug naar verwachting in gebruik worden genomen.