Home Overzicht Bouw van Hogeschool Inholland in de Sluisbuurt gestart

Bouw van Hogeschool Inholland in de Sluisbuurt gestart

0

De bouw van de Hogeschool Inholland in de Sluisbuurt op Zeeburgereiland is gestart. In het nieuwe onderwijsgebouw komen de meeste van de 32 opleidingen  samen. Er is plaats voor zo’n zevenduizend studenten. In de zomer van 2024 starten de eerste studenten in het nieuwe gebouw.

Het wordt een bijzonder gebouw met beplanting op het dak, een grote hoeveelheid daglicht, flexibele indeling van de ruimtes en hightech laboratoria. Die laboratoria worden straks ook gedeeld met op life sciences-opleidingen van het ROC Amsterdam.

De opleidingen die nu gevestigd zijn op de verschillende Inhollandlocaties in Amsterdam en Diemen verhuizen allemaal naar de Sluisbuurt. Alleen mondzorgkunde, dat nu in het Actagebouw is gevestigd, en verloskunde (Vlaardingenlaan) verhuizen niet mee. Straks vormen de living labs een betekenisvol netwerk van onderwijs en onderzoek met een echte Amsterdamse Campus aan het IJ.

Door (bijna) alle opleidingen uit Amsterdam en Diemen in één gebouw onder te brengen, wil Inholland de onderlinge samenwerking en onderwijsinnovatie versteken. De hogeschool wil een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken in de wijk, stad en regio die doorgaans om een interdisciplinaire samenwerking vragen.

Nu al loopt Inholland daarop vooruit met het ‘SLUISlab’ dat zich het afgelopen studiejaar gevestigd heeft op Zeeburgereiland. Binnen deze leergemeenschap bedenken studenten van verschillende opleidingen samen met onderzoekers en met partners die ook bij de wijk betrokken zijn, concepten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Sluisbuurt.