Deze week heeft het College van B&W de plannen voor de aanleg van het Buiteneiland, het sluitstuk van IJburg, vrijgegeven voor inspraak. Dit eiland van 45 hectare wordt een unieke plek voor alle Amsterdammers om te wandelen, sporten en ontspannen.

Stedelijke ontwikkeling | Eelco Hiemstra

Het nieuwe langgerekte eiland in het IJ ten noorden van het nog te realiseren Strandeiland wordt groen met nieuwe natuur, veel water en hoogteverschillen. De noordkant van het eiland, daar waar de meeste golven zijn, wordt de harde kant met veel steen. De zuidkant is de zachte kant met veel rietoevers. Mogelijk worden er op het eiland vijfhonderd woningen gebouwd maar dat ligt nog niet vast.

Circulair aangelegd
Voor het aanleggen van het eiland is gekozen voor een circulaire methode. Dit betekent dat de grond benodigd voor het eiland komt uit andere bouwprojecten. Deze aanpak kost meer tijd, in totaal ongeveer twintig jaar. Gedurende deze periode worden wel steeds delen opgeleverd voor gebruik.

Aanleg Buiteneiland in 2022 of 2023
De aanleg van Buiteneiland begint in 2022 of 2023. Als het af is, is de realisatie van IJburg voltooid en heeft Amsterdam er behalve een gloednieuw volwaardig stuk stad, ook een park ter grootte van het Vondelpark bij.

Beeld gemeente Amsterdam.

Participatie
Het B&W wil het Buiteneiland samen met de inwoners van de stad vormgeven. Daarom komen er in elke fase van het ontwerp en aanleg consultatierondes met de toekomstige gebruikers, omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden.

De inspraak op de huidige plannen loopt  tot en met 21 december van dit jaar. De reacties worden geïnventariseerd en waar mogelijk verwerk in het plan. Daarna worden de plannen in het voorjaar van 2021 vastgesteld.

Natuurbad op Strandeiland
Buiteneiland vormt samen met Centrumeiland en Strandeiland de tweede fase van IJburg. Het Strandeiland wordt met 8.000 woningen één van de grootste stadswijken van Amsterdam, maar komt er qua natuur ook niet bepaald bekaaid vanaf met bijna 6 hectare aan groen voor recreatie en een 750 meter lang stadsstrand.

Onlangs werden ook de eerste schetsontwerpen voor het binnenwater van Strandeiland gepresenteerd. In dit plan van het Amsterdamse bureau DELVA is voorzien in een (onder)water-landschapspark. In en rond het volledig ‘manmade’ wateroppervlak is ruimte voor watergerelateerde recreatie met een dichtbebost gedeelte, wetlands en zwemgelegenheid in een natuurbad.

Meer informatie over de inspraak op de plannen voor het Buiteneiland is te vinden op de site van de gemeente. De projectnota is ook in te zien bij het Stadsloket Oost.