Home Overzicht Buurtcoöperatie de Eester zoekt voorzitter

Buurtcoöperatie de Eester zoekt voorzitter

0

Het bestuur van Buurtcoöperatie de Eester was toe aan verversing. Afgelopen jaar zijn drie nieuwe bestuursleden toegetreden. Dit jaar is het voorzitterschap aan de beurt. Om die reden zoekt de buurtcoöperatie een nieuwe, enthousiaste kartrekker.

Buurtcoöperatie de Eester is een vereniging in het Oostelijk Havengebied die momenteel ruim tweehonderd betalende leden telt. De buurtcoöperatie heeft een actief en enthousiast bestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor alle activiteiten, de financiële huishouding, subsidieaanvragen en voor nieuwe initiatieven die gebruik willen maken van de infrastructuur die de vereniging biedt. De (deels betaalde) coördinator en initiatiefnemer Meta de Vries is verantwoordelijk van de dagelijkse gang van zaken. Zij ontwikkelt, zorgt voor verbinding en knoopt alles aan elkaar vast.

De voorzitter is een boegbeeld van buurtcoöperatie de Eester en draag de visie uit, samen met de bestuursleden, de coördinator en andere sleutelfiguren. De voorzitter breng de doelstellingen van de Eester op plekken onder de aandacht die er toe doen en   leidt de overleggen op een plezierige manier waardoor mensen zich gehoord voelen en meters worden gemaakt. De voorzitter is de persoon van de grote lijnen en de toekomst en steekt op z’n tijd ook de handen uit de mouwen.

Het bestuur heeft in de eerste plaats een beleidsbepalende functie gebaseerd op vragen en behoeften vanuit de buurt. De uitvoerende rol is beperkt, maar iedereen helpt/doet als bewoner wel actief mee aan de diverse activiteiten.

Lees hier de volledige vacature