Home Overzicht Buurtorganisaties vragen aandacht voor toekomst Oosterkerk

Buurtorganisaties vragen aandacht voor toekomst Oosterkerk

0

De gemeente Amsterdam wil de Oosterkerk verkopen aan Stadsherstel. De afgelopen maanden heeft bemiddelaar Boris van der Ham overleg gepleegd met Het Balletorkest (HBO) en met de Protestante Kerk Amsterdam (PKA/Citykerk) over de mogelijkheid dat deze twee organisaties samen de kerk van Stadsherstel zullen huren. Hij adviseert dat gebruik door de buurt en ook laagdrempelige muziekbeleving in de toekomstige situatie gegarandeerd moet zijn. De buurtorganisatie vrezen echter dat de in het voorstel gegeven garanties niet realistisch zijn.

Nu blijkt dat PKA/Citykerk met een op te richten ‘Stichting Huis van Verbinding’ de activiteiten van de buurt wil opnemen in haar eigen programma. Citykerk zou de taak en verantwoordelijkheid krijgen om de agenda van de kerk te beheren en de activiteiten in de kerk te coördineren. Betrokken buurtbewoners die er jarenlang voor geijverd hebben dat de kerk voor de buurt behouden blijft, worden daarmee opzij gezet. Zo ook de stichting Oosterkerk die op verzoek van de gemeente sinds 1986 via een huurconstructie de kerk in beheer heeft.

Sinds eind 2015 huurt Citykerk een kantoortje in de Oosterkerk en met een aanvullende huurovereenkomst sinds januari 2021 ook nog een extra ruimte in de kerk. Deze constructie leidde echter al geruime tijd tot problemen omdat Citykerk zich niet aan de huurovereenkomst houdt, door onder andere meer ruimte in gebruik te nemen dan het huurcontract toestaat. Het vertrouwen van Stichting Oosterkerk in Citykerk, én in het verlengde het vertrouwen van de buurt in Citykerk, is door het gedrag van Citykerk ondermijnd om onder de vlag van de ‘Stichting Huis van Vertrouwen’ activiteiten te ontwikkelen.

Inmiddels is gebleken dat Citykerk subsidie heeft aangevraagd bij de gemeente voor de bekostiging van haar activiteiten. Sommige activiteiten worden sinds vele jaren verzorgd door Stichting Oosterkerk of door welzijnsorganisatie DOCK. Eventuele subsidies voor buurtactiviteiten horen volgens de ondertekenaars van de open brief niet aan een stichting die ressorteert onder een kerkgenootschap te worden verstrekt. Waar subsidie aan de orde is, zou de bijdrage aan de stichting Oosterkerk dan wel aan buurtorganisaties moeten worden verstrekt.

Tot nu toe zijn de buurtorganisatie alleen maar zijdelings betrokken. Ze vinden dat ze alsnog betrokken moeten worden bij de onderhandelingen en daarbij een gelijkwaardige positie krijgen. In een uiteindelijke overdracht van eigendom van de Oosterkerk aan Stadsherstel moet de stem van buurt een plek krijgen. De buurtorganisaties en Stichting Oosterkerk vinden dat hun positie van als gebruikers, met bijbehorende rechten en plichten, worden  vastgelegd in heldere en bindende afspraken. Ook vinden ze dat het ligt voor de hand dat de stichting Oosterkerk als derde huurder ook partij moet zijn in het uiteindelijk contract.