Home Overzicht Buurtplatform komt met eigen visie Marineterrein

Buurtplatform komt met eigen visie Marineterrein

0

Met een buurtkrant presenteerde de gemeente in november de plannen voor het Marineterrein. Tijdens buurtgesprekken bleek dat de bewoners een andere kijk hebben op de toekomstige bebouwing van deze bijzondere plek in de stad. Het Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein is geschrokken over hoe vol en hoe hoog de gemeente het terrein wil bebouwen. Zij kwamen met een alternatief.

Uit het verslag van het Buurtplatform blijkt dat de visies van de gemeente en de buurt sterk uiteen lopen. Behalve de Voorwerf en een sportveld blijven er in het plan van de gemeente slechts reepjes groen over. De voorgestelde bouw in stroken heeft volgens het Platform geen enkele relatie met de huidige bebouwing van het terrein met losse gebouwen. Het maakt van dit unieke gebied een saai stuk stad met smalle straten. Het Platform kiest voor een uitbreiding van het huidige centrale groen dat in het gemeenteplan. Als bebouwing kiezen de bewoners voor paviljoens in plaats van stroken. Geen hoogbouw en zeker niet langs de Kattenburgerstraat, want het verkeersgeluid wordt erdoor weerkaatst.

Buurtvisie door Marinus Oostenbrink. Centraal park met paviljoens. Gemiddelde bouwhoogte 18 meter.
Visie van de gemeente. Strokenbouw met een gemiddelde bouwhoogte van 30 meter.

Stedenbouwkundige Marinus Oostenbrink heeft de buurtwensen vertaald in een alternatief stedenbouwkundig plan ‘Centraal Park’. Daarin worden park en sportveld gecombineerd tot een grote groene ruimte. De bebouwing staat eromheen. Geen stroken, maar paviljoens, dus losse gebouwen. De gemiddelde bouwhoogte die in het gemeenteplan 30 meter bedraagt, is teruggebracht naar 18 meter. Oostenbrink pleit nadrukkelijk voor een langzame fasering, waarbij bestaande gebouwen zo mogelijk blijven staan en de nieuwbouw eerst daarbuiten wordt toegevoegd.

Het Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein wil dat de Kattenburgerstraat en de verbinding met Kattenburg deel uitmaken van het plangebied. Verder moeten er woningen en voorzieningen komen waar ook Kattenburg wat aan heeft: betaalbare woningen, betaalbare horeca, winkels en sociaal-culturele voorzieningen zoals een school, crèche, buurthuis en atelierwoningen. Biodiversiteit moet uitgewerkt worden in de inrichting van het terrein en het water eromheen.