Home Overzicht Camera’s meten drukte en waterkwaliteit op Marineterrein

Camera’s meten drukte en waterkwaliteit op Marineterrein

0

Het Marineterrein is een gewilde plek om te zwemmen, in de fitnesstuin actief te zijn, te relaxen op de groene weiden, op de terrassen of aan de waterrand, een partijtje pétanque te spelen of een van de restaurants te bezoeken. Het is vooral ook testgebied én stadskwartier voor leren, werken en wonen in een leefbare stad.

Het Marineterrein is sinds de zomer van 2020 een testgebied voor verantwoord cameratoezicht. Daarmee worden data verzameld die anoniem zijn gemaakt. Je kunt nu op schermen op het terrein of op de website zien waar op het Marineterrein het druk is en waar niet. Op diezelfde schermen kun je ook zien of het (te) druk is in de Fitnesstuin. Wil je gaan zwemmen dan kun je op het bord lezen of de waterkwaliteit goed is.

Klik op de illustratie en bekijk de actuele situatie op het Marineterrein. Het duurt even voor de informatie te zien is.

Op het Marineterrein zijn verschillende experimenten met cameratoezicht gaande. Sinds de zomer van 2020 wordt op het terrein de drukte in kaart gebracht met de druktemeter. Hoe staat het met de drukte bij het zwemmen, de fitnesstuin, de Binnenhaven of op het Voorwerf? Het wordt allemaal in beeld gebracht.

Of het druk is bij het zwemmen is handig om te weten, maar ook de waterkwailteit is van belang. Bij het Marineterrein kun je zwemmen, maar dat is nog wel op eigen risico? Dat kan nare gevolgen hebben. Door bijvoorbeeld overstort van de riolering kan er E. coli in het water terechtkomen waardoor je ziek kunt worden. Vroeger waren meetmethoden niet accuraat en snel genoeg om een actueel beeld van de waterkwaliteit te geven. Sinds kort wordt  elke twee uur een monster van het water van de binnenhaven geanalyseerd op E.coli. Dat is een flinke verbetering van de 24 uur die het eerder kostte om de waterkwaliteit te testen.

De experimenten op het Marineterrein zijn zo ontworpen dat de privacy van de bezoeker vooropstaat. Camerabeelden worden lokaal verwerkt tot data en er worden geen beelden opgeslagen. Bezoekers worden alleen maar geteld en komen nooit herkenbaar in beeld.

Het water bij het Marineterrein is overigens nog geen officiële zwemplek. In Oost zijn dat het strand van IJburg en het water bij het zandstrand in het Diemerpark. De waterkwaliteit moet twee jaar lang gemeten worden en al die tijd goed zijn. De nieuwe BACTcontrol-sensor voert elke twee uur bij het Marineterrein een controle uit. Zo ben je daar altijd op de hoogte van de actuele waterkwaliteit. De meetresultaten worden vergeleken met conventionele methoden om eventuele verontreiniging van het zwemwater aan te tonen. Het resultaat van de metingen zie je op scherm.

In de Fitnesstuin van het Marineterrein kan sinds december vorig jaar coronaproof worden gesport dankzij een ‘slim stoplicht’. Camera’s meten het aantal sporters in de Fitnesstuin en ze signaleren of ze voldoende afstand houden. Als de verlichting van de Fitnesstuin blauw is, is er niks aan de hand, maar kleurt het rood dan zijn er te veel mensen of houden ze niet voldoende afstand.