Home Overzicht Carolien de Heer: ‘We doen ons best om een goed alternatief te...

Carolien de Heer: ‘We doen ons best om een goed alternatief te vinden voor het Afvalpaleis’

0

‘Ik kan me goed voorstellen dat het Afvalpaleis op haar plek in de Dapperstraat wil blijven’ reageert stadsdeelvoorzitter Carolien de Heer. ‘Maar Het Afvalpaleis zit in dit pand met een anti-kraak overeenkomst. Vanaf het begin was duidelijk dat deze overeenkomst tijdelijk zou zijn. Er is nu besloten dat er definitief een einde komt aan deze overeenkomst en dat betekent dat het Afvalpaleis zal verhuizen. Waarheen en wanneer is nog niet bekend, ergens rond de zomer. Eén ding is zeker, we doen ons best om een goed alternatief te vinden in de Dapperbuurt.’

Koos Spikker

Carolien heeft onder andere de portefeuilles Sociale Zaken, Economische Zaken en Vastgoed onder haar hoede. Ze heeft dus te maken met meerdere belangen en moet ook rond de verhuizing van het Afvalpaleis een zorgvuldige afweging maken. ‘Binnen de gemeente zijn we bezig met het ontwikkelen van een procedure waarin we vastleggen wat we willen met vrijstaande panden. Daarnaast komt er hopelijk komt deze zomer een conceptregeling om te bepalen wat we gaan doen met initiatieven rondom de circulaire samenleving zoals het Afvalpaleis.’

‘Zo’n mooi initiatief als het Afvalpaleis zou niet afhankelijk moeten zijn van een antikraak-overeenkomst. Dat betekent immers altijd dat je vroeg of laat moet verhuizen. Datzelfde geldt voor subsidie: het is een risico om je daar volledig op te richten. Daarom zeggen wij, zoek ook andere financiële bronnen.’

De stadsdeelvoorzitter vertelt dat er een partij op het gebied van kunst en cultuur in het pand zal komen. ‘Een nieuwe partij zal huur gaan betalen. Net als andere organisaties, moet het Afvalpaleis als ze een nieuwe locatie vinden ook huur gaan betalen. Anders zou er sprake zijn van oneerlijke concurrentie, ook een maatschappelijke organisatie moet eigen inkomsten kunnen genereren. Wel vinden we het belangrijk dat ook een partij voor kunst- en cultuur verbinding heeft in de buurt en met de markt. Iedereen moet er binnen kunnen lopen, ook mensen met een kleine beurs.’

De nieuwe plek is nog niet bekend, maar het is wenselijk dat het Afvalpaleis in de Dapperbuurt blijft. ‘Het is uniek dat de gemeente in deze buurt nog wel panden als eigendom heeft, in andere buurten is dit namelijk veel minder het geval. We hebben een goed gebiedsteam dat het Afvalpaleis actief ondersteunt bij het vinden van een passende plek waar de buurtfunctie blijft bestaan.’