Een onderdoorgang onder de NS-sporen bij de afslag S113 van de A10 naar het Science Park komt er definitief niet. De kosten ervan zijn inmiddels zo hoog dat de bouw van de tunnel niet doorgaat. De gemeente legt de prioriteit elders. De bewoners van de Carolina MacGillavrylaan zien nu mogelijkheden voor eindelijk een plezierige straat.

De Carolina MacGillavrylaan bestaat nu uit een prominente vrije busbaan en een smalle autoweg die deels vlak langs de woningen loopt. Wat ontbreekt is is groen. Een logische oplossing zou zijn dat de busbaan ook beschikbaar komt voor autoverkeer. Dan ontstaat er veel ruimte voor groen. Een andere optie is dat busbaan komt beschikbaar voor groen.

Bewoners hebben wensen, ideeën en kansen voor een groenere MacGillavrylaan verzameld. De werkgroep ‘Groene Carolina’ heeft die verder uitwerkt en gaat die op 13 mei aan de buurtbewoners en geïnteresseerden presenteren bij café-restaurant Polder. Van racen naar rust – van verbinden naar verbonden – van grijs naar groen. De oude busbaan als groene long van het Sciencepark, is het motto.

Intussen ervaren bewoners elders in de Watergraafsmeer dagelijks dat het autoverkeer op de Middenweg slecht doorstroomt. Iedere dag staan er lange files. Met de route vanaf de afslag S113 via de MacGillavrylaan zou de doorstroming verbeteren. Ook op de route via de spooronderdoorgang bij de Archimedesweg en Molukkenstraat zou de verkeersdruk dalen.

Het is zuur dat bij de inrichting van het Science Park en de aanleg van de Ring A10 al rekening is gehouden met een nieuwe tunnel onder het spoor. De afslag S113 is er al, inclusief verkeerslichten, bewegwijzeringsborden en geluidsschermen. Die leidt nu linksaf naar de Middenweg, maar rechtsaf tot niets. Ondanks de borden ervaren nogal wat automobilisten deze afslag naar niets.