Home Oostelijke Eilanden Centrum Begroot is terug: maak een plan om je buurt te verbeteren

Centrum Begroot is terug: maak een plan om je buurt te verbeteren

0

Als je woont in het Centrum kun je, met een idee dat jouw woon- en leefomgeving kan verbeteren, meedoen met Centrum Begroot. Het Centrum is verdeeld in vijf gebieden en de Oostelijke eilanden/Kadijken is er één van. Als je daar woont, kun een plan maken. Dit jaar is er totaal een budget van € 500.000 beschikbaar.

Jaarlijks stelt Centrum Begroot een budget ter beschikking voor de bewoners uit stadsdeel Centrum om op eigen initiatief hun buurt gezelliger, mooier of groener te maken. Dit jaar is stadsdeel Centrum opgedeeld in vijf gebieden, waardoor bewoners in een groter gebied plannen kunnen indienen en stemmen.

Net als vorig jaar worden alle ingediende plannen door de gemeente getoetst op haalbaarheid. Je ontvangt als bewoner van het Centrum later dit jaar een stemcode per post om je stem uit te brengen op de haalbare plannen.

Vanaf maandag 26 februari tot en met maandag 25 maart kun je een plan insturen op centrumbegroot.amsterdam.nl. Op die website kun je de buurt waarvoor jouw plan bedoeld is, selecteren. Centrum Begroot adviseert van tevoren de spelregels en tips en voorbeelden te lezen om eventuele misverstanden te voorkomen. Als plannen haalbaar en uitvoerbaar zijn, worden ze voorgelegd aan de stadsdeelcommissie. De leden van de commissie bepalen vervolgens welke plannen doorgaan naar de stemronde.

In juni en juli kunnen alle bewoners vanaf 12 jaar uit het Centrum stemmen op hun favoriete plannen. In de stemronde kun je alleen stemmen op de plannen in jouw eigen buurt. De meest gesteunde plannen binnen het budget worden uitgevoerd door de planindieners of in samenwerking met de gemeente.