Een nieuw te bouwen kazerne van Defensie neemt straks veel minder plek in. Op het gebied dat vrijkomt komen 800 woningen, wordt het stadspark aan het Oosterdok vergroot, komt er meer ruimte voor kennisinstellingen en innovatieve bedrijven, en een sportveld voor medewerkers van Defensie en buurtbewoners. B en W heeft ingestemd met de hoofdlijnen van de plannen.

Begin november besluit de gemeenteraad over de toekomst van het Marineterrein. Naar verwachting stelt de raad dan de projectnota voor het Marineterrein vast. De raad besluit dan ook of de gemeente over een paar jaar het terrein van het Rijk wil kopen. De kazerne en de grond waarop de kazerne staat blijft eigendom van het ministerie van Defensie.

Na reacties van omwonenden en belanghebbenden tijdens inspraak is een aantal uitgangspunten aangepast. Zo komt er bijvoorbeeld meer aaneengesloten groen en is vastgelegd hoeveel vierkante meter bebouwing er maximaal mag komen.

Na het besluit van de gemeenteraad starten de gesprekken met het Rijk over het overnemen van een deel van de grond, en begint de ontwerpfase. In deze fase worden de plannen verder uitgewerkt en neemt de gemeente een investeringsbesluit. Bij de uitwerking gaat de gemeente in gesprek met gebruikers en omwonenden. De manier waarop dat gebeurt staat in het nog te maken participatieplan voor de komende vijf jaar.

Het Marineterrein ligt op een bijzondere plek midden in de stad, omringd door water. Mensen werken, studeren en sporten er. Sinds 2013 staat innovatie op het Marineterrein centraal. Vernieuwers, denkers en makers werken er samen aan oplossingen voor een gezonde en leefbare stad. Omdat zoveel mensen het Marineterrein bezoeken en er straks ook mensen wonen is het de ideale plek om innovaties daar uit te testen, voordat ze op een andere plek in de stad of in de wereld worden toegepast.

Voor het besluit kregen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad advies van stadsdeel Centrum over de uitgangspunten. Om tot een advies te komen zijn de uitgangspunten in juni in de stadsdeelcommissie besproken.