Het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Czaar Peterstraat is klaar. De nieuwe inrichting van de straat is nodig om meer ruimte te maken voor het fietsverkeer. Het openbaar vervoer wordt betrouwbaarder en beter toegankelijk.

De beschikbare ruimte op het voetpad wordt beter verdeeld over voetgangers, fietsparkeren en groen. Het trottoir aan het begin en einde van de straat wordt breder en krijgt plantvakken. De Czaar Peterstraat krijgt dan meer de uitstraling van een verblijfsgebied en het doorgaand autoverkeer wordt ontmoedigd. De route voor het doorgaand autoverkeer loopt via de Cruquiuskade. Dat wordt met borden aangegeven.

De rijbaan aan het begin, bij de Oostenburgergracht, verdwijnt. Door de weg zo in te richten kiest het doorgaand verkeer minder snel voor de route door de Czaar Peterstraat. Bestemmingsverkeer wordt over de trambaan geleid. Drie extra laad- en losplekken worden aan de oneven kant van de straat aangebracht. Bij elk huizenblok is er één laad- en losplek, bij grote huizenblokken twee.

Op de hoek met de Oostenburgergracht worden aan de oneven zijde fietsnietjes geplaatst. Dit om te voorkomen dat fietsers over de stoep gaan rijden. Tussen de sporen van de trambaan wordt een scheidingsband aangebracht. Die moet fietsers ontmoedigen de straat schuin over te steken.

Op verzoek van bewoners en ondernemers wordt het pleintje bij de Eerste Coehoornstraat ingericht als verblijfsplek met veel groen. De vier parkeerplekken worden opgeheven, De autodeelplek, de twee invaliden parkeerplekken en de twee elektrische laadplekken worden verplaatst naar de Conradstraat.
De abri’s van de tramhalte worden zo veel mogelijk bij blinde muren geplaatst.

Op 9 april vergadert de stadsdeelcommissie van stadsdeel Centrum over het ontwerp. Bewoners kunnen dan inspreken. Twee weken later brengt de stadsdeelcommissie advies uit. Als alles goed gaat, starten de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2025. De vergadering van de stadsdeelcommissie op 9 april begint om 20.00 uur.