Home Overzicht De Amsterdamse Scheggen toegelicht in Arcam

De Amsterdamse Scheggen toegelicht in Arcam

1

Tijdens de opening van de tentoonstelling Amsterdamse Scheggen in architectuurcentrum Arcam ontving Wethouder Marieke Doorninck van Ruimtelijke Ontwikkeling het eerste exemplaar van het Manifest van de Scheggen. Met dit manifest willen de initiatiefnemers, Arcam en BOOM Landscape, het belang van de scheggen voor de groei van de stad benadrukken en laten ze zien hoe deze op een nieuwe manier een bijdrage kunnen leveren aan die groei.

 Stedelijke ontwikkeling | Eelco Hiemstra

In het Algemeen Uitbreidingsplan van 1935 van stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren, waarin de toenmalige groei van Amsterdam was vastgelegd, hadden groene gebieden een prominente plaats. Uitgangspunt van het plan was dat iedere Amsterdammer binnen tien minuten op de fiets in het groen moest kunnen zijn. Hiervoor werd een scheggenstructuur bedacht waarin de stad lobvormige uitbreidingen met bebouwing kreeg met daartussen veel ruimte voor groen. Deze parklandschappen, die als groene vingers tot ver in de stad reiken, zijn de Amsterdamse scheggen.

Nieuwe functies van de scheggen
Door de huidige bouwopgave, waarin de komende tien jaar zo’n 70 duizend nieuwe woningen zijn gepland, staan de scheggen door hun aantrekkelijke ligging onder druk. Willen de scheggen niet bezwijken onder de druk van verstedelijking zal er volgens de initiatiefnemers gekeken moeten worden naar andere functies die de scheggen zouden kunnen vervullen. Natuurontwikkeling en recreatie zouden bijvoorbeeld prima kunnen samengaan met wateropslag en de productie van energie of voedsel. Met deze nieuwe functies van de scheggen worden deze productief waardoor niemand ze nog kan of wil bebouwen.

Om de scheggen een duidelijke plaats in het debat te geven richtten BOOM Landscape het Parlement van de Scheggen op, een groep van deskundigen en betrokkenen. Onder auspiciën hiervan hebben vier architectenbureaus (Karres en Brands, BOOM Landscapee, Flux Landscape Architecture en LAMA landscape architects) voorstellen voor de toekomst van de scheggen gemaakt en gebundeld in een manifest. Het manifest bestaat  uit tien aanbevelingen om de scheggen sterker te maken. In het manifest worden acht scheggen onderkend, twee daarvan liggen geheel of gedeeltelijk in Oost, een derde grenst daaraan.

1 REACTIE