Home Overzicht ‘De Bron is naast kerk een herberg voor iedereen’

‘De Bron is naast kerk een herberg voor iedereen’

0

Onlangs zijn Gerbrand Molenaar en René Visser begonnen als predikant bij de Protestantse gemeente De Bron in Watergraafsmeer. Samen met Margrietha Reinders, die in Betondorp predikant is, maken ze contact in de buurt. Dit doen ze door huisbezoeken, vieringen, samenkomsten en het organiseren van activiteiten.

Lewis Daniels

Margrietha zet zich met andere buurtactivisten in voor een sociale en leefbare buurt. Haar werk voor de Bron komt overeen met maatschappelijk werk, al dekt dat niet helemaal de lading. ‘Veel mensen die ik bezoek, hebben vragen over het leven en het hiernamaals. Ze willen weten waarom de dingen zijn zoals ze zijn.’ De mensen die Margrietha bezoekt zijn vaak eenzaam. ‘Ze willen graag hun verhaal kwijt. Geïnspireerd door Jezus bied ik een luisterend oor en help ik met zoeken naar antwoorden. Zijn gedachten en daden laten nog steeds zien hoe het anders kan en dragen bij aan oplossingen voor conflicten.’ Vriendschappen sluiten om de eenzaamheid tegen te gaan is belangrijk. ‘We brengen mensen met elkaar in contact door ze uit te nodigen voor vieringen of een biertje in het café.’

Sommige mensen zijn bang voor de kerk als instituut en willen daarom niets met het geloof te maken hebben. ‘Vaak is dat heel begrijpelijk. Door de doctrine van vroeger heeft de kerk in het verleden veel schade berokkend.’ Gerbrand Molenaar beaamt dit. ‘Een vrije interpretatie van het geloof is belangrijk. De bijbel en het woord van Jezus zijn mijn persoonlijke waarheid, maar ik kan mij ook goed voorstellen dat die voor anderen alleen symbolische waarde hebben. Of dat mensen in iets anders of niets geloven. Wel of niet gelovig zijn is iets wat je zelf moet ervaren. Voor mij is Jezus inspirerend door hoe hij in de wereld stond. Hij was maatschappijkritisch en zijn kritiek gaat nog steeds op.’

Voor zijn komst naar Oost woonde Gerbrand in een klein dorp, vlakbij Gorkum. De verhuizing bevalt goed, al was het een grote omschakeling. In tegenstelling tot wat je zou verwachten – in een stad wonen veel mensen bij elkaar – ziet hij in Amsterdam meer eenzaamheid dan op het platteland. ‘Waar je hebt gewoond of woont, bepaalt voor een groot deel wie je bent. Tijdens de diensten die ik in de Bron leid zie ik de stad in mensen.’

De Bron is een traditionele kerk. De gemeente komt elke zondagochtend samen. Doordeweeks bezoekt Gerbrand kerkleden voor vieringen, maar ook na een ingrijpende gebeurtenissen. Hij waakt ervoor dat deze traditie niet vervaagd. ‘In beide gevallen sta ik de leden graag bij.’ Hij lacht. ‘Buiten de kerk gaan mensen voor tachtig euro per uur naar de psycholoog en hier is dat gratis, maar ja ik ben geen psycholoog.’ Gerbrand wil dat de Bron voor iedereen een veilige plek is die richting aan mensen geeft. ‘We hebben deze mooie kerk gekregen en delen die graag met de buurt. Gastvrijheid is een Bijbelse waarde die we hoog in het vaandel hebben, al is dat niet altijd makkelijk. Ik leer veel van mensen, moet soms mijn grenzen oprekken om gastvrij te zijn en troost te kunnen bieden. De Bron is een plek waar niemand aan verwachtingen hoeft te voldoen. We zijn een herberg voor iedereen.’

René Visser woonde een paar jaar in de Verenigde Staten voordat hij predikant bij de Bron werd. Aan hem de taak aansluiting te zoeken tussen de kerk en de buurt. ‘We helpen elkaar. Ik zocht naar mogelijkheden om de Bron onder de aandacht te brengen. Toen ik de Linnaeus Boekhandel daarover benaderde, bleek dat zij een locatie zochten voor de kinderboekenweek. Die is in de Bron gehouden.’ De kerk stelt haar ruimte ook beschikbaar voor theatervoorstellingen. ‘Laatst ging een toneelstuk over een vingerhoedje dat zich nergens thuis voelde. Dat komt goed overeen met onze boodschap. Wij zijn er voor mensen die zich zo voelen.’ René leidt ook een gespreksgroep, momenteel bij Dynamo. ‘We praten over hoe om te gaan met moeilijke situaties. ‘Het is mooi dat als dominee te kunnen doen.’

Net als bij andere kerken is er ook bij de Bron vergrijzing onder de leden, al zijn er de laatste jaren jongere leden met kinderen bijgekomen. ‘We zijn graag een afspiegeling van de maatschappij en de gezinnen brengen leven in de brouwerij. Het is leuk hoe makkelijk ze samengaan met de ouderen. Met ruim honderd man vormen we een hechte gemeenschap.’

Ondanks een streng coronabeleid is de kerk nog steeds vrij toegankelijk. ‘Het is verre van ideaal, maar gelukkig hebben we een beleid waarin iedereens veiligheid is gegarandeerd.’ De pandemie wordt veel besproken in de kerk. ‘Alles staat op de helling, Niets is meer zo vanzelfsprekend als voorheen. Mensen staan meer stil bij alles. Vooral oudere mensen relativeren de crisis. ‘Hun nuchterheid werkt als een medicijn in deze moeilijke tijd.’

Het geloof uitdragen is niet het voornaamste doel, maar speelt wel een belangrijke rol, hoe vrijblijvend ook. ‘In de samenleving is veel christelijke bagage weggezet. Kinderen zijn nog nauwelijks bekend met Bijbelse verhalen. We zoeken een manier deze verhalen in een aan deze tijd aangepaste versie te vertellen om zo waardevolle kennis door te geven. Wij halen veel troost, inspiratie en kracht uit bidden en delen dat graag met anderen. Als iemand daar geen behoefte aan heeft, respecteren wij dat. Voorop staat dat wij er voor iedereen zijn en niemand de maat nemen.’

Wil je de predikanten van de Bron ook live ontmoeten, dat kan! Op zaterdagmiddag 24 oktober is er een kennismakingsmiddag met ontmoeting en een kort programma van 15.00 en 17.00 uur in de Bron. Meld je van te voren even aan via [email protected].

Je kunt ook altijd contact opnemen voor een gesprek, gebed of als je iets samen met de kerk zou willen doen.

Check www.kerkdebron.org