Home Overzicht Gele sokkel op Javaplein voor vrijheid van eigen liefdesleven

Gele sokkel op Javaplein voor vrijheid van eigen liefdesleven

0

De meldingen van discriminatie van lhbt+ in Oost nemen toe. Daarom presenteert het Humanistisch Verbond samen met stadsdeel Oost de humanistische sokkel die een plaatsje heeft gekregen op het Javaplein. Het is een interactief kunstobject dat staat voor de vrijheid om je eigen liefdesleven te kunnen bepalen. Tegelijkertijd stelt de sokkel ter discussie wie een held is en wie een standbeeld verdient.

Stadsdeelbestuurder Ivar Manuel onthulde het tijdelijk monument. ‘De sokkel in de openbare ruimte stelt een recente ontwikkeling aan de kaak en sluit aan bij wat er speelt in de samenleving, wat er speelt in stadsdeel Oost. Niemand zou zich hoeven te schamen voor wie hij of zij is en iedereen is vrij om zichzelf te uiten op zijn eigen manier. Ik nodig iedereen van harte uit om plaats te nemen op de sokkel.’

Of mensen zomaar op de eenzame sokkel op het Javaplein willen gaan staan om hun boodschap uit te dragen, is overigens maar de vraag. Het plein heeft wel alles in zich om een ‘speakerscorner’ naar Londens model te zijn. Met mensen op de sokkel zou het mogelijk zijn om publiekelijk het geluid van de vrijheid te laten horen tegenover het recente antihomogeweld in stadsdeel Oost. Het geluid dat iedereen vrij moet kunnen zijn om zijn eigen leven vorm te geven en je zelf je eigen liefdesleven mag bepalen. Door de #doeerwatmee, die op de sokkel staat, verspreidt de boodschap zich ook online. Op de sokkel staan leuzen zoals: Als ik nou mij ben, dan ben jij jij. Het nieuwe normaal: LHBTQIA+.

‘We willen de mens en het menselijke centraal stellen’, legt Christa Compas uit. Zij is directeur van het  Humanistisch Verbond. ‘Het is belangrijk om te laten zien waar je voor staat, en welke waarden jij belangrijk vindt. Met deze sokkel maken we het mogelijk dat elke willekeurige voorbijganger zich op een voetstuk kan plaatsen en kan laten zien waar hij of zij voor staat.’

De sokkel raakt ook de actuele discussie over wie een held is en wie een standbeeld verdient. Oude ‘helden’ worden ter discussie gesteld. In Nederland zijn enkele standbeelden van personen betrokken bij het koloniale verleden beklad, in landen om ons heen zijn ze van hun sokkel getrokken. Door het plaatsen van enkel een sokkel is het aan de mensen zelf om te bepalen wie zij op een voetstuk plaatsen.

De buitenste sokkel zal gedurende enkele weken te zien zijn. Daarna wordt deze sokkel verwijderd en wordt een andere sokkel zichtbaar, behorend bij een kunstproject waar n 2021 meer over bekend wordt.