Home IJopener De Buurtfabriek: ideeën in overvloed

De Buurtfabriek: ideeën in overvloed

0

)Stadsdeel Oost wil de oude Drenthal in het Cruquiusgebied behouden en vroeg de bewoners om ideeën voor een bestemming van dit historische gebouw. Een van de ideeën is: de Buurtfabriek, waarmee de indieners de bewoners een stem willen geven in de toekomst van de buurt.

Corry Zoll | Foto Donna Donkers

De fase van het aandragen van ideeën is inmiddels afgerond. Er zijn er honderd ingediend, waarvan het grootste gedeelte door bewoners en de rest, zo’n 25 plannen, door organisaties, ondernemers en andere initiatiefnemers. Het traject voor de politieke besluitvorming is gestart. Eind mei is een bespreking gepland in de Stadsdeelcommissie, waarna nog voor het eind van de zomer gesprekken over de plannen zullen worden georganiseerd. Op basis van deze gesprekken zullen de uitgangspunten voor de uiteindelijke inschrijvingen (tenders) worden geformuleerd. De Drenthhal met zijn industrieel karakter moet aansluiten op de ook nog geplande woningbouw op het perceel. Uiteindelijk zal het project, na renovatie en de noodzakelijke bouwactiviteiten, in 2024 gerealiseerd kunnen worden.

Voor dit artikel sprak de IJopener met mensen uit drie organisaties die een samenwerkingsverband zijn aangegaan om van dit industriële erfgoed de Buurtfabriek te maken voor allerlei activiteiten en initiatieven. De deelnemers aan het gesprek, allen actief op Cruquius, zijn Buurtloods QRU (Ricardo van den Heuvel, Lianne van Alphen en Leon Paquay), Stichting Do Yourself (Jop Hamelynck) en Buurtcoöperatie De Eester (Donna Donkers). Er is hoop op een positieve beoordeling van dit voorstel vanwege de vele daarin voorgestelde sociale en maatschappelijke plannen, die gericht zijn op duurzame projecten in samenwerking met buren als de Openbare Werkplaats en basisschool De Kleine Kapitein.

Ontmoeting en verbinding
Samen met bewoners en ondernemers uit de buurt wil de Buurtfabriek een thuisbasis en huiskamer worden waar ontmoeting, duurzaamheid, uitwisseling van spullen, kennis en cultuur met en voor iedereen centraal staan. Ook activiteiten en initiatieven voor en door jongeren zullen ruimte krijgen in de Buurtfabriek. Een grote multifunctionele ruimte kan plaats bieden aan tal van activiteiten, zoals markten, workshops, theater, buurtmaaltijden, en tevens dienst doen als ruimte voor sociale, culturele en maatschappelijke buurtactiviteiten. De ruimte kan snel aangepast worden aan de functie; bijvoorbeeld een workshop van een dagdeel, terwijl er in de avond een horecaopstelling kan worden opgebouwd. In het plan is een tuinbouwkas opgenomen, waar educatie en innovatie gecombineerd kunnen worden met re-integratietrajecten van Do Yourself. Die kas kan tevens gebruikt worden als ontmoetings- en vergaderruimte.

De Buurtfabriek wil een sociaal netwerk creëren, zorgdragen voor permanente educatie en voor verruiming van werkgelegenheidskansen. Met een groot gevoel van urgentie voor het belang van het uitdragen van de bewustwording van klimaatverandering. Maar ook voor grote kwesties als het voorkomen van verlies van natuur en biodiversiteit, die als thema’s het dagelijks leven in de buurt raken. Een plek voor verbinding, waar bewoners en buren van het Cruquiuseiland actief bij elkaar betrokken zijn. Ook het Oostelijk Havengebied en de Indische Buurt moeten daarin mee kunnen doen. Vanuit deze filosofie worden sociale en culturele activiteiten georganiseerd, met de blik gericht op het ambachtelijke en het kleinschalige. Dit kan plaatsvinden vanuit een cultuur van creativiteit, innovatie en nieuwsgierigheid.

Rendabel gebruik en exploitatie is mogelijk met verschillende actieve partijen Dat garandeert een continuïteit van zowel maatschappelijke activiteiten als commerciële evenementen. De Buurtfabriek wil een permanente plek bieden aan een nieuwe kringloopwinkel. Een kringloopwinkel met een hedendaagse invulling als het uitlenen en delen van spullen. Met een ruimte waar ook gerepareerd en hergebruikt kan worden en waar bruikbare spullen een tweede leven krijgen. Ook voorziet het plan in het delen van elektrische vervoermiddelen, van fiets tot bestelbus, in samenwerking met Drive Yourself.

Met deze plannen sluit de Buurtfabriek aan bij de toekomstvisie van Amsterdam om in 2050 een circulaire stad te zijn, een visie waaraan de Buurtfabriek graag een bijdrage wil leveren. De invulling van het voorgestelde project is ook terug te vinden op de websites van de deelnemende organisaties en de aanjagers van het project kijken uit naar reacties uit de buurt.