Home Overzicht Waterkering rondom Zeeburgereiland compleet

Waterkering rondom Zeeburgereiland compleet

0

De Zuider IJdijk is de afgelopen jaren verhoogd, verbreed en versterkt en beschermt nu het Zeeburgereiland tegen overstromingen. Het project is afgerond. Wethouder van Dantzig plaatste de laatste kei.

De vernieuwde dijk bij de Zuider IJdijk is nu een primaire waterkering. Dit betekent dat ook deze dijk het Zeeburgereiland beschermt tegen overstromingen die kunnen ontstaan bij hoogwater van IJmeer of Markermeer. Met het voltooien van het werk aan de Zuider IJdijk is de hele waterkering rondom het Zeeburgereiland versterkt.

De dijkversterking heeft lang geduurd en had vele uitdagingen. De oude dijk moest volledig leeg worden gemaakt. Daarvoor was het nodig om de woonboten tijdelijk te verplaatsen. Kabels en leidingen zijn verlegd, bomen gerooid, de tuinen aan de waterkant opgeheven en de jachthaven is permanent verplaatst.

De woonboten hebben ruim drie jaar bij de Oostpunt op het Zeeburgereiland gelegen. Afgelopen zomer keerden ze weer terug in hun oude vertrouwde ‘Kom’ bij Baaibuurt West. Nu zijn er nieuwe steigers en kasten voor gas, water en elektriciteit. De woonboten zijn ook op het riool aangesloten. Verder is er een nieuw fietspad en wandelpad aangelegd. Met het sluiten van de dijk is nu ook mogelijk een rondje Zeeburgereiland te fietsen of te wandelen.