Wat onlangs in Nieuw West met Ons Nieuwe Hof nog mislukte, wordt in Oost wel een succes: de realisatie van een heuse wooncoöperatie. Dit voorjaar ging de eerste paal de grond in voor De Nieuwe Meent vlak naast station Science Park in de Watergraafsmeer.

Jaap Kamerling | Foto’s Jaap Kamerling en Hans Klijn

Zo’n vijftig nieuwe bewoners zullen april 2025 het nieuwe woongebouw met een torentje van zeven verdiepingen hoog en geflankeerd door plinten van twee lagen rond een groen hof betrekken.

We spraken Hans Klijn, 32 jaar oud, die nu nog in De Baarsjes woont: ‘Onze wooncoöperatie is gebaseerd op solidariteit en zorg voor elkaar. Wij wijzen wonen als een soort verdienmodel af en willen betaalbaar en sociaal wonen mogelijk maken, wonen op maat met verscheidenheid in woonmogelijkheden.’

Maquette van De Nieuwe Meent

Groene hof
De helft van de vijftig bewoners woont straks in vijf woongroepen, elk op een etage van de woontoren. Ze beschikken over ongeveer 20 m² privé ruimte en een grote gemeenschappelijke ruimte, douche en keuken. De andere helft woont in zelfstandige wooneenheden van zo’n 40 m² in de lage zijvleugels van het gebouw. Bijna iedereen kijkt uit op de groene hof middenin. In die hof en op de daktuinen van de zijvleugels kun je elkaar ontmoeten evenals in de horecaruimte op de begane grond. Ook de buurt krijgt toegang tot horeca en – beperkt – dakterras, waar ook moestuinen komen.

Stimuleringsfonds
De Nieuwe Meent begon als initiatief van een vriendengroep, waarvan er uiteindelijk maar twee in het project komen wonen. De rest kwam erin via inschrijving en min of meer solliciteren. Wie de woonvisie onderschreef en zijn woonkeus voldoende kon motiveren maakte de meeste kans. Ook diversiteit speelde daarbij sterk mee. De gemeente werkte enthousiast mee. Zij wil de komende vijf jaar liefst 7000 woningen realiseren via wooncoöperaties om zo het wonen betaalbaar te houden en compact.

Gebaseerd op solidariteit en zorg voor elkaar

De opzet is duurzaam en met veel gebruik van hout. Op dit moment lopen er tien van deze projecten, waarvan er drie nu van de grond komen. Met zeven projecten bestaan al overeenkomsten met de gemeente. Zij ondersteunt de projecten samen met de provincie via een stimuleringsfonds. Zeventig procent van de financiering moest echter geleend worden van de bank. De laatste horde in de financiering is nu genomen. De bewoners zelf leggen slechts 3% in en je kon het project ook nog ondersteunen met donaties en het nemen van obligaties. De huren gaan zo’n 800 euro bedragen, 900 inclusief servicekosten en energiekosten. De coöperatie zelf is eigenaar. De bewoners besturen zelf heel democratisch hun woongebouw. Het leuke is, dat je als bewoner ook inspraak hebt in het ontwerp van je wooneenheid. Een wandje verplaatsen is geen probleem.

Afspiegeling
De bewonersgroep is qua samenstelling zeer divers. De leeftijden variëren van 2 tot 70. De genderverhouding is gelijkwaardig en ook qua seksuele geaardheid en etniciteit is er sprake van afspiegeling van de Amsterdamse bevolking. ‘Queers zijn mogelijk zelfs in de meerderheid’, overdrijft Hans met een glimlachje. Ook wordt er optimaal rekening gehouden met toegankelijkheid. Hij denkt wel, dat de meeste bewoners wat meer theoretisch zijn opgeleid, het woord ‘hoger’ ver van zich werpend. Privileges worden ingezet om anderen extra kansen te geven. Een mooie aanwinst voor de Watergraafsmeer: sociaal, duurzaam wonen en met veel groen.