‘Om resultaat te behalen heb je drie dingen nodig’, zegt Tim Doornewaard bij de opening van de eerste bijeenkomst, ‘geld, politiek en maakkracht.’ Om het laatste, maakkracht, gaat het bij de ‘Staat van de Indische Buurt’: bewoners, ondernemers en professionals praten over hoe de buurt er voorstaat, wat er beter kan en hoe het verder moet.

Jelmer Mulder en Martien van Oorsouw | Foto’s Eddy Ellert

Jan Benjamens is net als Tim Doornewaard mede-initiatiefnemer. Hij vindt dat er te veel over de buurt wordt gesproken, in plaats van met. ‘Dat willen we veranderen. Veel mensen willen wel iets doen voor de buurt, maar vinden het lastig om deze wens concreet te maken.’ Door de krachten van mensen te bundelen – gebruik te maken van hun collectieve intelligentie, zoals Tim het noemt – zou er veel meer bereikt kunnen worden.

‘We willen weten of de cijfers kloppen met de beleving van de bewoners’, zegt Jan. ‘Per thema onderzoeken we de cijfers en de feiten en bekijken we wat beter kan. Het doel is een toekomstvisie op de buurt te ontwikkelen die gedragen wordt door de mensen die er wonen en werken.’ De initiatiefnemers worden ondersteund door het stadsdeel. In de komende vier maanden maken zij met veertien thema’s de staat van de Indische Buurt op. Bij de startbijeenkomst in StayOkay op 23 november waren meer dan tachtig aanwezigen.

Voorbij de cijfers

Om een idee te geven van de huidige staat van de Indische Buurt presenteert Tessa de Kruijk, onderzoeker bij stadsdeel Oost, een aantal statistieken. Bewoners blijken relatief positief te zijn over de buurt en de leefbaarheid lijkt erop vooruit te zijn gegaan de afgelopen decennia. Er zijn wel zorgen, bijvoorbeeld over de gevolgen van stijgende energiekosten. De Kruijk benadrukt dat de cijfers van de gemeente een beperkt perspectief op de werkelijkheid geven. Dat is meteen een van de redenen waarom dit project is gestart.

Druk op verkeer in de Indische Buurt

Aan de tafel met het thema Mobiliteit hebben de deelnemers het over de druk op het verkeer in de Indische Buurt. Er zijn grote nieuwbouwprojecten in aanpalende gebieden, die zullen zorgen voor steeds meer verkeersdeelnemers. Hoe gaat de gemeente hier in de toekomst mee om? Een straat als de Javastraat is nu al erg druk en vrij onveilig. Ook zijn er steeds meer andersoortige verkeersdeelnemers, zie bijvoorbeeld de opmars van elektrische fietsen en fatbikes.

Niemand geeft graag toe dat er minder geld voor boodschappen

Aan de thematafel Welzijn merkt iemand op dat veel initiatieven in de buurt bijdragen aan de basisbehoeften van de bewoners. Vaak worden de initatieven getrokken door ouderen. De druk op het vrijwilligersnetwerk wordt steeds groter en de behoefte aan burenhulp is groot. De grote vraag is hoe je de vraag naar hulp kunt normaliseren, het taboe is namelijk groot. Niemand geeft graag toe dat er minder geld voor boodschappen is, nu de inflatie toeslaat en de energiekosten stijgen.

Veel mensen worden nog niet bereikt

Bij het thema Gezondheid en zorg liggen er onderwerpen op tafel als obesitas, eenzaamheid en druk op de zorg. Als positief punt wordt genoemd dat Oost veel voorzieningen kent. Er zijn al veel diverse initiatieven, en het is daarmee een energiek stadsdeel. Maar een probleem is dat veel mensen nog steeds niet worden bereikt. En tussen de verschillende initiatieven is weinig samenhang en samenwerking.

Ondernemershuis zoeken in de Javastraat

Thematafel Werk ging voortvarend aan de slag. Zij stelde zich de vraag hoe talentvolle jongeren aan het werk te krijgen. De suggestie om een ondernemershuis in de Javastraat te zoeken werd gretig omarmd. In dat huis kunnen Mbo-jongeren onder begeleiding leren een onderneming op te zetten, het ondernemershuis te runnen, schoonmaak, communicatie, werving te regelen. Zoals één van de deelnemers zei: ‘Ze moeten een kans krijgen om te falen.’

Themagroepen formuleren ambities

De komende drie maanden gaan de themagroepen aan het werk. De deelnemers formuleren hun ambities en gaan na of ze passen in het gemeentelijk beleid. Half maart 2023 presenteren de themagroepen hun plannen. Die worden gebundeld en later aan bewoners en bestuurders aangeboden.

‘Vijf buren meenemen’

Jan is tevreden over de opkomst. ‘Het echte werk begint nu voor ons. Als iedereen die vanavond aanwezig was vijf buren meeneemt naar de themagroepen, laten we zien dat de buurt echt maakkracht heeft en krijgen we beter inzicht in de buurt. We houden u op de hoogte.’

Wil je zelf cijfers opzoeken over stadsdelen van Amsterdam? Ga dan naar gebiedinbeeld.amsterdam.nl.

Om kennisuitwisseling te ondersteunen zijn er veertien werkgroepen opgericht met de volgende thema’s.

Bewoners en woningmarkt | Werk | Welzijn |Armoede | Economie | Duurzaamheid | Mobiliteit | Gezondheid en zorg | Onderwijs| Maatschappelijke Participatie | Vrije tijd | Politieke participatie | Leefbaarheid en veiligheid | Vertrouwen.

Woon, werk of onderneem je in de Indische Buurt en wil je meedenken? Of wil je gewoon op de hoogte worden gehouden van de activiteiten binnen het project? Stuur dan een mailtje naar [email protected].