Home Groen De Vrienden van het Flevopark willen geen festival No-Art meer

De Vrienden van het Flevopark willen geen festival No-Art meer

0

‘In het Flevopark past geen 15.000 grootte stampende mensenmassa op dierverdovende muziek. En dat nota bene in het broedseizoen.’ Voorzitter Rens van der Linden van de Vrienden van het Flevopark ziet met lede ogen dat het festival No-Art op 27 juli opnieuw bezit wil nemen van het park. Met een petitie wil de vereniging voorkomen dat een vergunning wordt verleend voor dit festival en ook niet voor megafestivals in de jaren erna.

De Vrienden van het Flevopark zijn trots op hun groene Oase in Oost. Zij zetten zich in voor weerbaar maken van het park voor de toekomst en de bevordering van de biodiversiteit. Volgens Rens van der Linden staan de biodiversiteit en de rust in het Flevopark nu al te sterk onder druk. ‘Verstoring van de toegankelijkheid en rust voor mens, dier en plant is onnodig en onverteerbaar. Planten en het leven in de bodem worden door de massa’s mensen ernstig verstoord. Vogels en andere dieren worden weggejaagd en dat in het broedseizoen. Dat kan toch niet.’

De vrienden vrezen ook voor zwaar bouwverkeer dat voor de op- en afbouw van het festival het park in zal rijden. Voor de op- en afbouw is maar liefst elf dagen nodig. ‘Rens van der Linden: ‘Ons park wordt dan elf dagen afgehekt met ijzeren hekken en zwarte plastic rouwlappen.’ Hij wijst er op dat zowel het stadsdeel, stadsdeelcommissie en bestuur van het stadsdeel zich volgens hebben uitgesproken tegen het het No-Art festival in het Flevopark.

Om te voorkomen dat er toch een vergunning wordt verleend zijn de Vrienden van het Flevopark een petitie gestart.

Het Flevopark is een prachtig natuurlijk park in Oost. Het ligt aan de rand van de Indische Buurt, tussen de Joodse Begraafplaats en het Nieuwe Diep. Deze oude begraafplaats, het Flevoparkbad en het terrein van Jeugdland en de tennisclub maken ecologisch gezien (en ook gevoelsmatig) deel uit van het Flevopark. Wij zien het park en omgeving als een samenhangend geheel van groen en water. De Vrienden richten zich op het versterken en behouden van de bijzondere waarden van het Flevopark en omgeving in Oost. We zijn ervan overtuigd dat je als stadsbewoner dichtbij waar je woont rust en natuurlijkheid moet kunnen ervaren als contrast met de drukke stad. Het Flevopark is daar bij uitstek dé plek voor.