De Weesperzijde tussen roeivereniging De Hoop tot aan de kruising met de Ruyschstraat wordt een groene fietsstraat. Het ontwerp daarvoor is klaar. In deze drukke fietsroute komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Met een middenberm wordt het ruime fietspad in twee richtingen opgesplitst. Ook voorziet het plan in meer bomen en kleurrijke tuintjes.

Volgens stadsdeelbestuurder Rick Vermin is meer ruimte voor de fietser en voetganger en een optimale verkeersveiligheid op een van de drukste fietsstraten van Amsterdam absoluut wenselijk. De hele Weesperzijde is aan vernieuwing toe. In 2018 werd het definitief ontwerp voor het zuidelijke gedeelte al in samenspraak met bewoners gereed gemaakt. De uitvoering van het zuidelijke gedeelte staat voor dit najaar gepland.

De buurt heeft vorig jaar meegedacht en gestemd. Bewoners kozen voor het ontwerp met zoveel mogelijk groen. De oversteek bij basisschool de Pinksterbloem wordt veiliger voor de kinderen door een oversteekstop tussen de nieuwe groene middenberm. In totaal zorgen veertien bomen naast het fietspad voor een groen schaduwrijk ‘dak’ boven de straat. Acht bestaande bomen worden vervangen en mogelijk verplant zodat twee gescheiden rijrichtingen mogelijk worden.

In dit deel van de Weesperzijde komt een grote groene zone met nog meer bomen, bankjes en wandelpaden door de parkeerplaats bij de roeivereniging op te heffen. Tot slot wordt de kruising bij de Ruyschstraat veiliger gemaakt door onder andere het snoeien van de groenstrook en het weghalen van de fietsstrook langs de rijbaan. Deze nieuwe situatie wordt nu al getest met een tijdelijke verkeersproef.

De herinrichting van Weesperzijde Noord wordt uitgesteld omdat de parkeerdruk in de Swammerdambuurt te hoog is waardoor een herinrichting met minder parkeerplekken nog niet mogelijk is. Bij het middelste deel van de Weesperzijde is de parkeerdruk ook hoog, maar in de aangrenzende buurt is voldoende ruimte om te parkeren. Daarnaast is het urgent om de verkeersveiligheid op deze plek zo snel mogelijk te verbeteren voor de kinderen van de basisschool en alle andere fietsers die gebruik maken van deze route.

Reageren op het voorlopig ontwerp van ‘Weesperzijde Midden’ kan tot 20 juli. Meer informatie hierover en over Weesperzijde Noord en Zuid is te vinden op: www.amsterdam.nl/weesperzijde.