Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Het station buiten de Muiderpoort

Oud Nieuws | Het station buiten de Muiderpoort

0

Oud Nieuws | Juli 1894  Naar wij vernemen, hangt met de plannen voor een spoorwegstation aan het einde de 1e Van Swindenstraat samen het plan om aan gene zijde van den dubbelen spoorwegdijk [maar wel op maaiveld, red.], dus achter Het Vosje, uitgebreide terreinen in exploitatie te brengen. De wijk ten oosten van de Linnaeusstraat is bijna volgebouwd, zoodat de behoefte aan meer bouwterreinen zich spoedig zal doen gevoelen.

De overweg in het verlengde der Van Swindenstraat zal daarom vrij ruime afmetingen verkrijgen. Een groot bezwaar zal die overgang niet opleveren voor het landverkeer, daar zich hier geen rangeerterrein bevindt, zooals bij de Muiderpoort en bij het Oetgenspad het geval is.

Voor de 1e Van Swindenstraat is de uitvoering dezer plannen van veel belang, wijl zich langzamerhand daar ter plekke een niet onbelangrijk verkeer zal ontwikkelen. Ook de Pontanusstraat zal bij de uitvoering aan levendigheid winnen.

Het nieuw te bouwen station zal, behalve in enkele details, geheel gelijk zijn aan dat bij de Biltstraat te Utrecht. Het zal dus meer zijn dan een halte zooals op den Zeeburgerdijk of bij het Mariniersplein, waar alleen de zogenaamde tram- of locaaltreinen stoppen. Ook gewone treinen zullen passagiers uitlaten en opnemen.

De regeling der exploitatie kan, natuurlijk eerst later plaats hebben, als de directie der Hollandsche Spoorweg-Maatschappij eenige gegeven heeft betreffende het gebruik, dat het publiek van de nieuwe inrichting maakt.

In 1896 wordt het Muiderpoortstation geopend. Na de aanleg van het Centraal Station in 1889 neemt het treinverkeer over de Oosterspoorweg sterk toe. En en ander leidt, in combinatie met de plannen tot inrichting van de zojuist geannexeerde polder Over Amstel, in 1894 tot plannen tot aanleg van een groot station aan het einde van de Eerste van Swindenstraat, het huidige Muiderpoortstation, gecombineerd met een brede spoorwegovergang naar de polder Over Amstel.

Met dank aan Rogier Schravendeel | Foto Stadsarchief