Home Gezin ‘Dit was de plastictijd’ gelanceerd bij basisschool De Kaap

‘Dit was de plastictijd’ gelanceerd bij basisschool De Kaap

0

Op de tribune in de centrale ruimte van basisschool IKC De Kaap waren donderdag tachtig leerlingen getuige van de lancering in Oost van het kinderboek Dit was de plastictijd.  Stadsdeelbestuurder Jan-Bert Vroege overhandigde enkele boeken met ingesloten lesbrieven aan de school. Hij ging met de leerlingen op in gesprek over het plastic probleem.

Amsterdam is de eerste Plastic Smart City, van het wereldwijde project van het Wereld Natuur Fonds die de intentieverklaring heeft getekend om in 2030 een stad te zijn zonder plasticvervuiling. Om die intentie te gaan halen is werken aan bewustwording een van de taken van het programma ‘Amsterdam Plastic Smart City’.

Omdat de kinderen de ambassadeurs van de toekomst zijn en wij hen willen helpen hun toekomst zo gezond, veilig en leefbaar te kunnen leven, wil de gemeente alle basisscholen het hoopvolle kinderboek Dit was de plastictijd van Plastic Soup Foundation aanbieden en daar lessen over te (laten) geven.

Dit was de plastictijd neemt kinderen mee naar de verre toekomst, waarin het plasticprobleem allang tot het verleden behoort. Een archeoloog vertelt over de tijd waarin wij nu leven: de plastictijd. De tijd waarin mensen na een feestje plastic bestek weggooiden, fabrikanten microplastics in tandpasta mochten stoppen en dieren in de problemen kwamen door zwerfafval.

In het boek stellen kinderen vanuit het jaar 2132 verwonderd vragen over hoe wij nu (in de plastictijd) met plastic omgaan. Daarnaast zijn er wereldwijd (echte) jonge helden geselecteerd die in opstand zijn gekomen om het plasticprobleem tegen te gaan. Deze jonge helden hebben gedemonstreerd, gestaakt, zijn petities gestart, hebben robots ontwikkeld en opruimacties georganiseerd. Ook Amsterdamse kinderen worden opgeroepen om een held te worden.