Home IJburg Drie corporaties gaan 950 woningen bouwen op Strandeiland van IJburg

Drie corporaties gaan 950 woningen bouwen op Strandeiland van IJburg

0

Op het nieuwe Strandeiland van IJburg gaan de woningcorporaties De Alliantie, Ymere en Stadgenoot 600 reguliere sociale huurwoningen en 350 flexwoningen bouwen. De flexwoningen worden volgend jaar rond de zomervakantie opgeleverd. Dat betekent dat in de zomer van 2025 de eerste mensen op het Strandeiland gaan wonen.

In de tweede helft van dit jaar wordt al gestart met de bouw van de flexwoningen. De flexwoningen blijven minimaal vijftien jaar staan en kunnen daarna naar een andere locatie worden verplaatst. Gezien de hoge bouwkwaliteit kunnen de woningen minimaal vijftig jaar mee. Volgend jaar start de bouw van de reguliere 600 sociale huurwoningen. De drie corporaties realiseren ieder zo’n 200 permanente woningen gericht op starters, kleine en grote gezinnen. Ook van de flexwoningen neemt iedere corporatie een derde deel voor haar rekening.

Aantal woningen gereserveerd voor bijvoorbeeld politieagenten en leraren

Van de flexwoningen is 30 procent voor jongeren en 30 procent voor statushouders bestemd. De resterende 40 procent is bestemd voor overige woningzoekenden. Een aantal woningen wordt gereserveerd voor maatschappelijke beroepsgroepen, zoals politieagenten en leraren. Ook komt er een buurtkamer, die zal worden beheerd door de gemeente. Hier vinden activiteiten plaats en kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten. De overige 600 sociale huurwoningen, waarvan de helft bestemd is voor kleine- en grote gezinnen, worden opgeleverd in 2027.

Alle woningen op Strandeiland worden gasloos en circulair gebouwd. Voor de 600 corporatiewoningen wordt een warmte-koude-opslaginstallatie (WKO) aangelegd. Met deze installatie wordt warmte en koude onttrokken uit de bodem, die vervolgens gebruikt kunnen worden om woningen te verwarmen of te koelen.

Strandeiland wordt met 8.000 woningen een van de grootste toekomstige stadswijken. Het wordt een eiland met veel water, een stadsstrand van 750 meter, zes bruggen, een haven en een natuurbaai. De aanleg en ontwikkeling van het eiland gebeurt zo duurzaam mogelijk. Woningen worden met duurzame materialen gebouwd. Het doel is dat Strandeiland uiteindelijk zelf energie gaat leveren.