Home IJburg Duizenden studenten naar Sluisbuurt. Haltes bus en tram tijdelijk aangepast

Duizenden studenten naar Sluisbuurt. Haltes bus en tram tijdelijk aangepast

0

In september opent hogeschool Inholland met ongeveer 7000 studenten en in volgend jaar het Montessori Lyceum met ongeveer 1100 leerlingen in de Sluisbuurt de deuren. Veel studenten zullen het openbaar vervoer kiezen om het Zeeburgereiland te kunnen bereiken. Met de onderwijsinstellingen zijn afspraken gemaakt om de aanvangstijden van de lessen te spreiden. Voorlopig moeten twee tijdelijke haltes van tram 26 en bus 37 de grote aantallen studenten opvangen. 

Ondanks de afspraken met Inholland en het Montessori Lyceum zal het aantal in- en uitstappers op de tram- en bushalte Zuiderzeeweg (tram 26 en bus 37) flink gaat toenemen. De ruimte op de haltes is te krap om het aantal in- en uitstappers goed en veilig te faciliteren. Daarom komen er twee tijdelijke bushaltes
tussen de twee rotondes op de Zuiderzeeweg.

Bron gemeente Amsterdam

Niet alleen studenten zullen gebruikmaken van het openbaar vervoer. Ook voor het groeiend aantal bewoners van de Sluisbuurt is goede bereikbaarheid met bus en tram van belang. Het gebruik van de auto wordt in de nieuwe buurten zeker niet gestimuleerd. Momenteel kan de IJtram, lijn 26, het aantal reizigers al moeilijk aan. En de belofte voor een nieuwe tramlijn over de Amsterdamse brug is nog niet zeker en in ieder geval ver weg.

De nieuwe bushaltes zijn tijdelijk tot de mogelijke realisatie
van definitieve bushaltes ter hoogte van de
Schellingwouderbrug. De definitieve bushaltes zijn er dan ook niet eerder dan 2028. Besluiten moeten nog worden genomen. Ook wordt gewerkt aan het vergroten van de capaciteit van de tramhalte Zuiderzeeweg en het verbeteren van capaciteit en verkeersveiligheid van de voetgangersoversteek over de IJburglaan.

De maatregelen voor de tramhalte en de voetgangersoversteek zijn tijdelijk en lopen vooruit op de definitieve herinrichting van de IJburglaan. Dit is een oplossing waarbij op deze locatie een korte onderdoorgang komt voor doorgaand autoverkeer, waardoor het maaiveld kan worden heringericht. De start daarvan staat gepland in 2028.

De nieuwe tijdelijke bushaltes en het verlengen van de bestaande bushalte Zuiderzeeweg zijn gepland in het tweede kwartaal van dit jaar. De oplevering vindt plaats nog voor de opening van Inholland.