Home Dwars ‘Dwars door de buurt’ vreest voor de toekomst

‘Dwars door de buurt’ vreest voor de toekomst

0
Dwars nummer 215 is kortgeleden verschenen. Hoeveel edities volgen nog?

De buurtkrant Dwars door de buurt dreigt te verdwijnen. De gemeente zal, zoals het er nu uitziet, met ingang van 1 januari de subsidiekraan voor wijkmedia dichtdraaien. Om dit te voorkomen is de redactie van Dwars een petitie gestart.

‘De jaarlijkse financiële bijdrage is nodig om de krant te laten drukken en verspreiden’, legt hoofdredacteur Arie van Tol uit. ‘Het gaat om een bedrag van nog geen 20.000 euro en daarvoor worden zeven keer per jaar 24.000 kranten gedrukt en verspreid. De vrijwilligers van Dwars door de buurt zorgen voor de rest. Zij schrijven en fotograferen en worden daar niet voor betaald.’

Dwars is een geliefde krant die wordt verspreid in de Oosterparkbuurt, de Transvaalbuurt, de Dapperbuurt en in de Watergraafsmeer. ‘Uit reacties blijkt dat de krant goed wordt gelezen’, zegt de hoofdredacteur die zelf ook vrijwilliger is. ‘Daarnaast is een grote groep gemotiveerde mensen nauw betrokken bij de totstandkoming van Dwars. Het mes snijdt dus aan twee kanten. De lezers tevreden en de medewerkers actief bij het maken van de krant.’

Inmiddels is Dwars 215 keer verschenen en biedt steeds weer toegankelijke informatie over Oost en verhalen uit de buurt. ‘Daarmee verhoogt de krant de onderlinge betrokkenheid van de bewoners en draagt bij aan verbinding en participatie’, benadrukt Arie van Tol. Hij wijst ook op de samenwerking die Dwars heeft met organisaties als Dynamo, !Woon, Onbeperkt Oost, Het Juridisch Steunpunt en de Ouderen Advies Raad.

In het verleden was Dwars een maandelijks verschijnende krant die deels werd gemaakt door betaalde krachten en daarnaast niet-betaalde vrijwilligers. Stadsdeel Oost heeft toen besloten geen subsidie meer te geven voor de personeelskosten en dat leidde tot ontslag van de vaste medewerkers. De subsidie werd toen teruggebracht van 123.00 euro naar ongeveer 20.00 euro. De vrijwilligers zetten de krant met dat bedrag voort. Arie van Tol: ‘Als de subsidie helemaal wordt gestopt, betekent dat het einde van Dwars. Met die 20.000 euro subsidie kunnen wij zeven kranten uitbrengen. Dat is nog geen 3.000 euro per keer. Ik hoop dat veel mensen de online petitie tekenen.’

De petitie Dwars moet blijven

De makers en lezers zijn enthousiast over Dwars blijkt bij de talkshow Dwars door Oost in de Jungle.