Home Dwars nieuws #Dwars in de wachtstand

#Dwars in de wachtstand

0

De toekomst van Dwars blijft vooralsnog ongewis. ‘Duidelijkheid van de kant van de gemeente kan niet eerder verwacht worden dan half december,’ schrijft één van de raadsleden die een motie gaat indienen. ‘Dan pas wordt er beslist over de gemeentelijke begroting en de moties die daarbij horen.’

De motie is de strohalm van Dwars en andere buurtmedia. Raadsleden van de vier coalitiepartijen – Groen Links, D66, PvdA en SP – hebben aangegeven een motie voor te bereiden en in te dienen rond het buurtmediabeleid. Alleen als zij in die motie een concreet voorstel doen om ergens geld vrij te maken en vervolgens te bestemmen voor buurtkranten is Dwars waarschijnlijk, in ieder geval voor een jaar, gered. Een motie waarin geen cijfers worden genoemd en alleen gevraagd wordt aan het bestuur extra aandacht te geven aan lokaal mediabeleid zet op korte termijn geen zoden aan de dijk.

Inmiddels is er via een alternatieve route een beroep gedaan op overheidsgeld. Tot j.l. 20 oktober kon er door bewoners van Watergraafsmeer een aanvraag ingediend worden voor financiering van een project in het kader van Oost Begroot (Watergraafsmeer). Met de benodigde likes is geld voor een jaar Dwars, ofwel zeven nummers, aangevraagd. Natuurlijk wordt die aanvraag ingetrokken als in december de gemeenteraad positief beslist over subsidiëring van Dwars.

Overigens gaat er pas in januari / februari 2021 gestemd worden over de aanvragen in het kader van Oost Begroot. In de volgende Dwars, die van december, komen we er zeker op terug.

Er zijn meer culturele projecten op het lijstje ‘plannen’ van Oost Begroot waar Dwars meer of minder bij betrokken is. Zo is er een aanvraag gedaan om een audiotour te kunnen ontwikkelen over Watergraafsmeer en Ajax. En er is een aanvraag voor het naspelen van een begrafenisstoet die 100 jaar geleden werd gelopen bij het einde van Watergraafsmeer. Die annexatie van Watergraafsmeer door Amsterdam van 100 jaar geleden is ook de aanleiding voor een voorstel om een expositie en drie talkshows te organiseren in Huize Frankendael. Aan de basis van deze drie projecten staat een comité met de naam WGM-2021, waarin ook Dwars is vertegenwoordigd.

Directe invloed op het maken van de krant heeft de coronacrisis niet. Dat is anders bij de talkshow Dwars door Oost in de Jungle. In de maanden september en oktober hebben we afleveringen gemaakt met aangepaste maatregelen. Beide keren leverde dat een voldoende bezochte, aangename en informatieve avond op.

In november zien we af van een talkshow. Formeel is er een avond mogelijk met 30 toeschouwers, maar de sfeer is zodanig ‘groepshuiverig’ geworden dat het ons niet verstandig lijkt door te gaan. Hoe dat in december is valt later pas te bezien. De toekomst is in veel opzichten onzeker.

Maar zien dat u ons steunt blijven we waarderen dwarsmoetblijven.petities.nl/

Het kan nog duidelijker
De middenpagina’s van Dwars vormen een poster die u achter uw raam of op een andere zichtbare plek kunt bevestigen. Om duidelijk te maken dat Oost niet zonder #Dwars kan.