Home Overzicht #Dwars kan door!

#Dwars kan door!

0

‘Het dagelijks bestuur heeft besloten ook voor 2021 incidenteel het benodigde geld vrij te maken voor Dwars.’ Met deze woorden verraste stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter mij bij een telefonisch overleg dat we hadden belegd ergens eind november. Zelden ben ik zo blij en opgelucht geweest in mijn Dwars bestaan als op dat moment. En nog lang daarna.

Dank aan alle petitie-ondertekenaars, voor hun actieve steun aan Dwars! Dank aan alle Vrienden van Dwars, voor hun financiële en morele hart onder de riem! Dank aan alle lezers van wie we regelmatig horen hoe graag ze Dwars lezen! Dank aan alle derden, organisaties waarmee wordt samengewerkt en/
of die een al dan niet vaste plek hebben in Dwars! En natuurlijk dank aan alle Dwarsmedewerkers die met hun kunnen en hun enthousiasme aan de basis staan van elk nieuw nummer van Dwars! Samen met jullie hebben we politici van de onmisbaarheid van Dwars door de buurt kunnen overtuigen. De afgelopen onzekere weken zijn vergeten, het nieuwe jaar daagt. En daarna komt er wellicht gemeentelijk beleid waarin structureel plek is voor lokale media als Dwars.

Het is een goed moment om velen te bedanken, wat hierboven is gedaan. Maar ook een goed moment om onze groep vrijwilligers te versterken. Altijd kunnen we nieuwe schrijvers gebruiken, nieuwe fotografen en/of mensen met nieuwe ideeën. Voor de krant, maar ook voor de talkshow. Belangstelling? Mail naar [email protected] en er volgt een uitnodiging voor een gesprek om te bezien wat we voor elkaar kunnen betekenen. Vriend(in) van Dwars worden kan natuurlijk ook weer in 2021.
Elk bedrag vanaf € 10,00 is welkom. Ons rekeningnummer: NL63 ASNB 0706 8038 17 t.n.v. A.J. van Tol, o.v.v. Dwars. Voor een uitnodiging voor ons jaarlijkse feest (als het weer kan) is een mail of vermelding van het mailadres gewenst.