Home Dwars nieuws Dwars vraagt gemeenteraad voortzetting van subsidie

Dwars vraagt gemeenteraad voortzetting van subsidie

0
Dwars nummer 215 is kortgeleden verschenen. Hoeveel edities volgen nog?

Dwars door de buurt dreigt de subsidie van de gemeente te verliezen. Daardoor zou het vanaf volgend jaar niet meer mogelijk zijn de krant te laten verschijnen. In een brief aan de gemeenteraad vraagt hoofdredacteur Arie van Tol opnieuw een bedrag vrij te maken om ook volgend jaar weer zeven edities te kunnen maken. Hieronder de tekst van de brief.

Aan voorzitter en leden van de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering
Van Dwars door de buurt
Betreft financiering buurtkrant Dwars door de buurt / buurtkrantenbeleid

Beste mensen,
Dwars door de buurt is in delen van Oost – Oud Oost en Watergraafsmeer – een graag gelezen buurtkrant. Zeven keer per jaar verschijnt ie, 24 pagina’s dik, soms 32, in oplage van 24.000 exemplaren. Tot vorig jaar werd Dwars betaald uit een potje ‘sociale basis’, een bedrag van bijna 20.000 euro. De afgelopen jaren is de subsidie gegaan van een bedrag van 23.500 euro naar 19.750 euro. Tot zeven jaar geleden was het subsidiebedrag 100.000 euro hoger, er was toen een betaalde redactie, nu zijn er louter vrijwilligers bezig voor Dwars.

Tot onze verbazing, teleurstelling en woede is het schrappen van de subsidie in het potje ‘sociale basis’ niet gepaard gegaan met overheveling naar bijvoorbeeld een potje in de sector communicatie of participatie. Alhoewel het stadsdeel, onder andere bij monde van Maarten Poorter, regelmatig blijk heeft gegeven Dwars een mooie en belangrijke buurtkrant te vinden. Wel is eenmalig een incidenteel bedrag gezocht voor dit jaar 2020, om het voortbestaan van Dwars in ieder geval een jaar te rekken. Daarbij is door politici van het stadsdeel de hoop uitgesproken dat er op gemeentelijk niveau beleid zou komen rond buurtmedia.

Eind vorig jaar ben ik als hoofdredacteur van Dwars aangeschoven bij een spreekuur van Rutger Groot Wassink. Om hem op de hoogte te stellen van de donkere wolken die er – niet voor het eerst – hingen boven buurtkrant Dwars. En om de wens uit te spreken dat de gemeente middels een subsidie het belang van Dwars en andere buurtkranten zou onderkennen. Rutger beaamde het belang van buurtmedia, vond dat een krant als Dwars zeer zeker bestaansrecht had en heeft. Hij zou collega-wethouders er over spreken en buurtkrantenbeleid op de agenda zetten.

Afgelopen maart stond dat beleid ook op de agenda van uw commissie. Ik zou er mijn zegje doen als inspreker. Maar de coronacrisis gooide ook hier roet in het eten. Nu heb ik via onze contactambtenaar Manon Schoneveld begrepen dat het buurtkrantenbeleid is bestempeld is niet urgent en dat er dus geen aparte aandacht voor zal komen in de aanloop naar de begroting. Dat kan bijna niet anders betekenen dan dat financiering van Dwars niet zal gebeuren. Het moet immers formeel beschouwd worden als nieuw beleid om dat wel te doen, al wordt de krant al zo’n twintig jaar gesubsidieerd. Kortom, door dergelijk formalisme wordt een inhoudelijke afweging belemmerd.

Die inhoudelijke afweging hoop ik alsnog af te dwingen via deze mail. Want natuurlijk is een buurtkrant geen groot item, maar wel is het belangrijk onderdeel van het terrein dat aan te duiden valt met termen als participatie, verbinding, communicatie. En dat terrein als geheel leent zich wel degelijk voor gedegen politieke afwegingen.

Op de website oost-online.nl/dwars-online/ zijn nummers van Dwars van de afgelopen jaren terug te vinden. Op vrijdag 3 juli verschijnt Dwars nr. 215. Ik zal er voor zorgen dat papieren exemplaren daarvan in uw postvak terecht komen in de week er na. In de bijlage stuur ik u ook de begroting voor dit jaar mee, om te laten zien dat we voor weinig geld een prachtige en interessante krant voor de buurt maken. Dat Dwars ook nog diverse samenwerkingsverbanden heeft met veel organisaties in Oost maakt een eventueel verdwijnen nog schrijnender. En is overigens ook de reden dat we in september duidelijkheid moeten hebben over onze toekomst.

Het mag duidelijk zijn dat ik met deze mail beoog dat er op één of andere wijze op de gemeentelijke begroting een bedrag van 20.000 euro voor Dwars wordt vrijgemaakt, voor het jaar 2021 en natuurlijk het liefst structureel, dus ook voor de jaren daarna.

Voor nadere informatie ben ik natuurlijk altijd beschikbaar, zowel via de mail als telefonisch.

Vriendelijke groet,
Arie van Tol
Dwars door de buurt