Home Overzicht Dynamische afvalinzameling stopt

Dynamische afvalinzameling stopt

0

De gemeente stopt met het dynamisch inzamelen van afval. De 13.000 afvalcontainers werden pas geleegd als ze (bijna) vol waren. Overvolle containers zouden meer prioriteit krijgen, halflege containers op minder drukke locaties hoeven minder vaak geleegd te worden. Het leverde veel klachten van bewoners op en het was niet efficiënter. Na vier jaar trekt de gemeente definitief de stekker uit het project.

Sinds 2020 werd het dynamisch inzamelen gefaseerd ingevoerd in de stadsdelen oost, Zuidoost en Zuid. Daarna moest op korte termijn de hele gemeente volgen. Het dynamisch inzamelen viel niet goed bij de bewoners, die klaagden over volle afvalcontainers en zwerfafval. Ook chauffeurs waren ontevreden met de nieuwe werkwijze, waardoor het draagvlak binnen de gemeente afnam. De gemeente werkt weer met de vaste routes.

In een extern uitgevoerde evaluatie komt naar voren welke problemen er binnen de organisatie speelden. De resultaten van het experiment werden onvoldoende gemonitord, desondanks werd in het onderzoek alsnog geconcludeerd dat de nieuwe werkwijze niet efficiënter is ten opzichte van de oude.