Home Dwars nieuws Een flinke opknapbeurt ten bate van huidige bewoners

Een flinke opknapbeurt ten bate van huidige bewoners

0

Woningcorporatie Ymere berichtte in maart 2020 voor het eerst over mogelijke sloop – nieuwbouw van een deel van hun woningbezit in Amsteldorp. Nu, ruim twee jaar later, is de onrust onder bewoners eerder gegroeid dan afgenomen. Er is inmiddels een bewonerscommissie actief. Marlijn Lafarre is één van de actieve leden.

Arie van Tol

Op een terras, niet ver van de woningblokken in Amsteldorp waar het om gaat, schetst Marlijn Lafarre om te beginnen de positie van de bewonerscommissie: ‘Het is lastig manoeuvreren als bewonerscommissie tussen bewoners en Ymere. We zijn geen actiegroep en ook geen loopjongen van Ymere. Onze eigen mening doet er niet toe, we moeten zorgen dat het proces zorgvuldig verloopt.’

Geen plan

‘De valse start van Ymere, het tactloos voorschotelen van mogelijke sloop, maakt het moeilijk voor bewoners vertrouwen te krijgen in Ymere. Bij de informatieavond enkele maanden geleden in de Bron werd door de woordvoerder van Ymere geprobeerd de onrust te pareren met de suggestie dat er nog helemaal geen plan is. Dat het proces pas in de fase is op weg naar een plan. Het kan nog alle kanten op. Eerst komen er het technisch onderzoek en het bewonersonderzoek. Dan pas komt er een plan. Volgens Ymere worden bewonerscommissie en bewoners bij elke volgende stap in het proces betrokken.’ De toon waarop Marlijn dit vertelt verraadt wel degelijk een eigen mening, niet over sloop of renovatie, nee, over het proces tot nog toe.

Hoogbouw

Ymere heeft in het ‘Rode Dorp’ (de dakpannen van Amsteldorp zijn overwegend rood) zo’n 500 sociale huurwoningen. Ze voldoen niet meer aan de woonstandaard van deze tijd. Ze zijn vochtig, tochtig en niet energiezuinig. Vindt Ymere zelf. Vreemd is dat niet, gezien het feit dat een laatste opknapbeurt tussen 1980 en 1985 plaats vond.

Daarom wil Ymere en groot deel van de woningen opknappen. Aan de randen van Amsteldorp wil Ymere ‘slopen en nieuwe sociale huurwoningen toevoegen’, luidde aanvankelijk het plan dat nu geen plan meer is. Het grote tekort aan sociale huurwoningen is de belangrijkste reden voor deze keuze. De oude laagbouw zal dus door nieuwe hoogbouw worden vervangen.

Onderzoek

In de nieuwsbrief van maart 2020 deed Ymere deze wens voor het eerst uit de doeken. In maart 2022 verscheen nieuwsbrief nummer 7. Daarin is de toon nogal anders, veel voorzichtiger. Marlijn: ‘De ontevredenheid van bewoners bij de informatieavonden kunnen ze niet negeren. Ook wordt de bewonerscommissie steeds serieuzer genomen. We hameren op de gemeentelijke kaderafspraken, op deugdelijke participatie.’

Eind mei worden waarschijnlijk de resultaten bekend van het technisch onderzoek dat tussen november en februari is gehouden. Op korte termijn start het bewonersonderzoek. ‘Onderzoeksbureau Labyrinth en Ymere zullen de bewonerscommissie betrekken bij het maken van de vragenlijst.’ Er wordt nog meer onderzoek gedaan, maar dan bij enkele woningen: luchtdichtheids-, funderings- en geluidsonderzoek.

‘De stadsdeelcommissie lijkt maar matig geïnteresseerd in onze Amsteldorpproblematiek.’

Veel bewoners hebben meldingen gedaan van achterstallig onderhoud. Ymere heeft het voornemen nog dit jaar een kleine onderhoudsbeurt uit te voeren. Losse en defecte onderdelen van daken en goten worden hersteld en de voordeuren worden geschilderd. ‘Maar hopelijk wel op alle deuren dezelfde rustige kleur in plaats van de foeilelijke kleuren die ze nu hebben,’ verzucht Marlijn.

Ouderen

Speelt het stadsdeel op een of andere manier nog een rol? ‘Eigenlijk niet. Het stadsdeel praat met Ymere, niet met ons. Er is wel een keer vluchtig contact geweest met de gebiedscoördinator Oost-Watergraafsmeer.’ Zij benadrukt ‘dat Ymere en bewonerscommissie met elkaar moeten blijven praten; en dat ouderen hier kunnen blijven wonen’. Eventuele hoogbouw met lift zou bedoeld zijn voor hen. ‘Er wonen nu óók veel ouderen, met hulp op zichzelf; wat toch de bedoeling is tegenwoordig: zo lang mogelijk op je zelf kunnen wonen. De hechte sociale structuur hier maakt dat mogelijk. En onze huizen zijn daar geschikt voor.’

De toekomst is onzeker. Wetende dat Amsteldorp zo dicht bij het Amstelstation ligt speelt altijd in de achterhoofden van projectontwikkelaars de droom van een stedelijke transformatie: dit ‘Rode Dorp’ is niet meer van deze tijd!

Check www.ymere.nlp | www.bcamsteldorp.nl