Home Dwars nieuws Een schaduw over Amsteldorp

Een schaduw over Amsteldorp

0
In de Starrenboschstraat doemt de hoogbouw al op aan de horizon

Woningcorporatie Ymere heeft in Tuindorp Amstelstation, de officiële naam van Amsteldorp, 481 woningen in 41 woonblokken met boven-en benedenwoningen. In maart 2020 liet Ymere weten 113 sociale huurwoningen te willen slopen, om plaats te maken voor nieuwbouw met drie, vier, vijf en zes woonlagen. Hierdoor neemt het aantal sociale huurwoningen in Amsteldorp toe met 20 tot 25 %. De overige 368 sociale huurwoningen wil Ymere renoveren.

Ank Engel

Veel bewoners van Amsteldorp zijn erg geschrokken van de plannen van Ymere. Niet alleen huurders van Ymere, maar ook bewoners van woningen van Rochdale, die zich afvroegen of Rochdale ook sloopplannen heeft. In een ander deel van Amsteldorp, officieel De Wetbuurt, staan 300 woningen van Rochdale. Er is inmiddels groot onderhoud aan de woningen uitgevoerd.

Schaduw

De vereniging Amsteldorp/De Wetbuurt, die zich inzet voor het behoud van Amsteldorp, heeft de bezwaren van de bewoners verwoord: de parkeerdruk neemt toe, de enige toegang tot het dorp raakt verstopt en er verdwijnt veel groen.

Een bewoonster van de Starrenboschstraat merkt op: ‘Er is al minder licht in mijn huis, door de bouw van de grote torens op het Amstelstation. Ik vrees dat het nog donkerder zal worden als er aan de ander kant ook hoogbouw komt. Het geeft een beklemmend gevoel en neemt veel weg van het woongenot in een uniek dorp’.

De huurders van Ymere hebben een bewonerscommissie opgericht om hun belangen te behartigen en er alles aan te doen om te voorkomen dat het tuindorp in de schaduw komt te liggen.

Opschorten

Op 15 mei is er in kerk De Bron een informatiebijeenkomst geweest over de plannen van Ymere, waar bewoners vragen konden stellen. Ymere presenteerde het ‘zoekgebied’, waar de 113 woningen staan. Sommige aanwezigen noemden andere locaties in de stad waar beter gebouwd zou kunnen worden.

Het dagelijks bestuur van de stadsdeelcommissie Oost heeft op 18 juli in een motie van de leden Alexander Versteeg (PvdA) en Merel Talbi (Groen Links), Ymere verzocht tot na het zomerreces in september geen nieuwe actie te ondernemen en de huidige deadlines op te schorten.

Achterbanraadpleging

Ymere heeft een aangepast plan ter advisering aan de bewonerscommissie voorgelegd. De bewonerscommissie krijgt tot 4 september de tijd om advies aan Ymere uit te brengen over de renovatie van 368 woningen, zodat de plannen vanaf medio september kunnen worden uitgewerkt. Ymere verwacht dat er een concept-renovatieplan kan worden gepresenteerd in januari 2024. Een extern bureau zal een achterbanraadpleging uitvoeren voor de 113 woningen in het zoekgebied, die voor sloop in aanmerking komen. De bewonerscommissie brengt op 16 oktober een advies uit aan Ymere over het zoekgebied. Vervolgens neemt de directie van Ymere een besluit over de sloop van de woningen en de bouw van circa 213 sociale huurwoningen op die plek.

Bewonerscommissie [email protected]
Meer informatie staat in de augustus-nieuwsbrief van Ymere