Home Overzicht Een vuurwerkverbod en weer een grote vuurwerkshow op de Kop van het...

Een vuurwerkverbod en weer een grote vuurwerkshow op de Kop van het Java-eiland?

0

Tijdens de afgelopen jaarwisseling was er geen grote vuurwerkshow op de Kop van het Java-eiland. Uit onderzoek van de gemeente bleek dat Amsterdammers oud en nieuw het liefst in eigen buurt willen vieren. Daarom kwam er geen centrale vuurwerkshow, maar werden vieringen in de buurten gestimuleerd.

Een meerderheid van de gemeenteraad wil nu een geheel vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling. Professionele vuurwerkshows met vergunning zijn wel toegestaan. Tot en met 6 september kun je jouw mening geven over het voorstel om het afsteken van vuurwerk door particulieren voortaan te verbieden.

Afgelopen oud en nieuw was er naast een hoop geknal ook weer veel overlast op straat, schade en letsel. Naar aanleiding hiervan is de discussie rondom een algemeen verbod op het afsteken van vuurwerk voortgezet. Nu ligt er een voorstel om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zo aan te passen dat er overal in Amsterdam tijdens de jaarwisseling een afsteekverbod van vuurwerk door particulieren geldt. Professionele vuurwerkshows met vergunning zijn wel toegestaan. Dit voorstel is vrijgegeven voor inspraak. Je hebt zes weken de tijd om jouw mening te geven.

De gemeenteraad wil een veilige en feestelijke jaarwisseling voor iedereen. Daarom is creatieve partijen gevraagd om met ideeën te komen voor een nieuwe vorm van oud en nieuw vieren. Bijvoorbeeld door een centrale viering te koppelen aan lokale activiteiten in stadsdelen en buurten. En zoals gezegd: professionals mogen, met vergunning, het nieuwe jaar nog steeds met vuurwerk inluiden.

Je kunt met inspraakreactie (zienswijze) tot 6 september jouw mening geven over het voorgenomen afsteekverbod via www.amsterdam.nl/oudennieuw. Daar lees je ook wat er met jouw reactie gebeurt en wanneer de gemeenteraad een beslissing neemt.