Home Overzicht Eigen Haard wil plannen Ringdijkpanden niet aanpassen

Eigen Haard wil plannen Ringdijkpanden niet aanpassen

Laatste stukje pre-stedelijke bebouwing Watergraafsmeer bedreigd

0

Woningcorporatie Eigen Haard is niet bereid de plannen voor de historische bebouwing aan de Ringdijk nabij het Rechthuis aan te passen.

Jaap Kamerling | actiegroep Red de Ringdijkpanden

In een brief aan het bestuur van stadsdeel Oost laat Erfgoedvereniging Heemschut weten dat overleg met Eigen Haard geen resultaat heeft gehad. Heemschut zet zich daarbij samen in met actiegroep ‘Red de Ringdijkpanden’ inzet voor behoud van de panden. In de vergadering van de stadsdeelcommissie ontstond wel unanimiteit over de wenselijkheid de plannen wel aan te passen.

Heemschut herhaalt het standpunt van Monumenten en Archeologie van de gemeente dat het hier weliswaar niet om grote architectonische waarden gaat maar wel om grote cultuurhistorische en stedenbouwkundige kwaliteiten, die verloren gaan. Het laatste restant van de pre-stedelijke bebouwing van de Watergraafsmeer wordt ernstig aangetast. Hoewel in de nieuwbouw in zekere zin het kleinschalige karakter wordt gerespecteerd gaat grotendeels de historische parcellering en het rijk gevarieerde materiaalgebruik verloren.

Dit soort houten panden zijn in Amsterdam uiterst zeldzaam

Ook wordt de bouwhoogte van de panden 6,7 en 8 onaanvaardbaar opgehoogd en is de ‘moderne’ invulling van Ringdijk 4 problematisch. Het houten geveltje gaat in zijn huidige materiaalgebruik weliswaar terug tot de jaren 50, maar deze verschijningsvorm bestond al in de late negentiende eeuw of zelfs eerder. Dit soort houten panden zijn in Amsterdam uiterst zeldzaam en het zou erg zonde zijn als die hier verdwijnt.

Ook de andere panden zijn van belang voor de schaal van de dijkbebouwing en de karakteristieke functiemenging met kleinschalige bedrijvigheid.

Omdat ook Heemschut begrijpt dat er een balans moet worden gezocht tussen het behoud van karakteristieke bebouwing en de dringende behoefte aan goede woningen, stelt het voor om de panden 4 en 5 (monument) in hun huidige staat te behouden. En om stedenbouwkundige redenen dient tenminste de voorgevel van Ringdijk 6 en 7 te worden behouden en gerenoveerd. Interessant is nog, dat dit pand tijdens de bezetting in WO II door een verzetsgroep is gebruikt. Als renovatie niet haalbaar is zou achter de gevel nieuwbouw kunnen plaatsvinden in combinatie met nieuwbouw op nummer 8. En als er een toegang moet komen naar het binnenterrein kan die beter hier komen dan bij het houten pandje op 4.