Home Overzicht Einde schaatsseizoen, start renovatie 400-meterbaan

Einde schaatsseizoen, start renovatie 400-meterbaan

0

Zondag 19 maart is de laatste schaatsdag van het seizoen op de Jaap Edenbaan. De dag erna begint de renovatie van de 400-meterbaan. Deze buitenbaan is aan het einde van zijn levensduur. Vervanging is nodig, om er voor te zorgen dat we de komende veertig jaar kunnen blijven schaatsen.

De Jaap Edenbaan laat weten dat met de renovatie van de 40-meterbaan wordt gestart met het geleidelijk duurzamer maken van het ijscomplex. Zo worden de koelleidingen in de nieuwe 400-meterbaan in zones opgedeeld, waardoor de ijskwaliteit meer op maat kan worden gestuurd en energie beter wordt benut. Daarnaast worden zoveel mogelijk installatie onderdelen hergebruikt.

Krabbelbaan krijgt nieuwe plek

Ook worden voorbereidingen getroffen om de koelinstallaties duurzaam te koelen, door middel van hergebruik van schraapijs. De restwarmte die in het koelproces vrijkomt kan dan nog meer dan nu ingezet worden voor het verwarmen van de gebouwen op het ijscomplex. Tot slot zorgt de vernieuwing van de installaties voor een vermindering van gebruik van de ammoniakopslag. Dit is veiliger voor omgeving en milieu en levert daarnaast ook een extra energiebesparing op.

De krabbelbaan zal worden verschoven naar de plek waar nu nog het chalet staat. Hierdoor komt er op de huidige locatie van de krabbelbaan een groter opstapplein beschikbaar.

Het is de bedoeling dat in oktober de baan weer open gaat en er weer kan worden geschaatst. Maar er zijn nog wel een paar spannende momenten in het proces die vertragend kunnen werken. Belangrijk is de staat van de fundering van de 400-meterbaan. Dat wordt pas zichtbaar tijdens de sloopfase. Ook is belangrijk dat het weer meewerkt als het nieuwe beton wordt gestort.

De plannen voor onder andere de bouw van een nieuwe wedstrijdhal, een extra trainingshal, kleedruimtes voor de 400-meterbaan, kantoor en opslag zijn onzeker. Amsterdam momenteel te maken met een hoge stijging van bouwkosten en energielasten. Dit legt een grote druk op de gemeentebegroting en de investeringsruimte. De gemeente is daarom genoodzaakt om alle voorgenomen investeringen in nieuwe en bestaande grootstedelijke culturele- en sportvoorzieningen in samenhang te heroverwegen. Dat kan betekenen dat er plannen worden versoberd, gefaseerd of later worden uitgevoerd. Dat kan ook gelden voor de plannen van de Jaap Edenbaan. De verwachting is dat de gemeenteraad hierover omstreeks juni 2023 een beslissing neemt.