Home Dwars nieuws Eindspel Christus Koningkerk

Eindspel Christus Koningkerk

0

Op 24 februari j.l. heeft de Raad van State afdeling Bestuursrechtspraak in hoger beroep beslist over de plannen van projectontwikkelaar de heer Balkissoon de Christus Koningkerk te verbouwen tot een hotel, een theater met zaal-verhuur en een café met terras. De bewoners hebben het nakijken, hun bezwaren zijn niet gegrond verklaard.

Arie van Tol

Omwonenden vrezen in de toekomst parkeer- en geluidsoverlast, maar de komst van een hotel en de enorme uitbreiding van het gebouw ten koste van publiek bezit (speeltuin) en groen zijn wel de belangrijkste doornen in de ogen. Het is opmerkelijk dat de Raad van State het stadsdeel alsnog in het gelijk stelt bij het in december 2017 verstrekken van een vergunning voor een hotelfunctie. In december 2017 gold al langere tijd het gemeentelijke beleid met het verbod om hotelruimte te ontwikkelen in vele wijken van Amsterdam, waaronder de buurt Don Bosco waar de Christus Koningkerk staat.

In juni 2019 had de Rechtbank de bedoelde vergunning onrechtmatig verklaard. De hogere rechtsinstantie redeneert dat het plan Balkissoon valt onder de uitzonderingsbepalingen. In de contacten, nooit op schrift gesteld, tussen bestuurder en ambtenaren enerzijds en de projectontwikkelaar anderzijds is gesproken over een hotel. Een boterzachte argumentatie, maar voldoende om door gemeente en Raad van State tot uitzondering te worden bestempeld. Het gesprek met de buurt, over de wenselijkheid van de komst van het hotel en de enorme uitbouw, is er nooit geweest, al beweert dhr. Balkissoon anders. Niet met het stadsdeel, niet met de heer Balkisson, ook niet informeel. Zo laat de overheid zich op lokaal niveau nogal kennen: naar de stem van de ondernemer wordt veel gemakkelijker geluisterd dan naar die van de bewoners. De beschuldiging van discriminatie van de heer Balkissoon (in de vorige Dwars) zal allerminst bijdragen aan een betere sfeer tussen de buren.