Home Dwars nieuws Engelen zijn vaak mensen

Engelen zijn vaak mensen

0

Vooral in de kersttijd is het Leger des Heils prominent aanwezig in de stad met de bekende driepoot en een collectebus. Iedereen kent het Leger, maar wat weten we nu echt van deze levensbeschouwing? We gaan kijken in een oud schoolpand in de Derde Oosterparkstraat.

Mirjam Ringer | Foto Frank Schoevaart | Dwars

Levens-
beschouwingen
in Oost

Alle afleveringen

Iedereen weet de tweedehands kleding te vinden, maar wat het Leger verder te bieden heeft is vaak minder bekend. ‘We proberen een haven te bieden voor wie dat niet heeft,’ zegt Huub Stijvers. ‘Het is zoeken naar wat mensen willen en wat ze aanspreekt’.

Stijvers is de meeste dagen in het pand aanwezig om alles te organiseren en in goede banen te leiden. Op het moment van onze afspraak is er ook de seniorenclub in het gebouw, ze eten samen en zijn gezellig aan het praten. Dit is waar het Leger voor staat: laagdrempelige activiteiten waar iedereen welkom is. De sociaal-maatschappelijke kant moet samengaan met de meer religieuze kant of in de woorden van wijlen majoor Bosshardt, een van de bekendste figuren uit het leger van de vorige eeuw in Amsterdam: evangeliseren moet je doen, desnoods met woorden. Dus worden er kerstmaaltijden georganiseerd op veel plaatsen in de stad waar eenzame mensen toch een warme kerst kunnen beleven.

Witte wolk
Het leger helpt daklozen met opvang, vangt prostituees en verslaafden op en probeert hen allemaal bij te staan. Stijvers: ‘Bij sociale loketten moet je afspraken maken en de gesprekken duren tien minuten. Daar zijn deze mensen niet mee geholpen. Hier kunnen ze altijd binnenlopen, er is altijd iemand aanwezig die met ze kan praten.’ Hij zelf komt niet uit een Legerfamilie, maar is pas later via zijn vrouw bij het Leger des Heils gekomen. Nu is hij officier, en nee, dat is geen beroep. Hoewel
hij wekelijks meer dan 40 uur aan het Leger besteedt!

Hij ontvangt wel een toelage voor zijn werk. Hij ziet veel ellende tijdens zijn werk, maar dat is geen reden om aan God te twijfelen. ‘Als je veel met gebrokenen werkt, dan hoor je vaak: waar is God dan? Maar ik vraag me dan af: waar heb ik U (God) niet begrepen? Je moet er wel zelf iets aan doen: vertrouw op God maar zet je fiets wel op slot. Juist als je koppie onder dreigt te gaan, kun je kracht vinden bij God. Je kan wel dromen van God op een witte wolk met engelen erom heen, maar engelen zijn vaak mensen als Bep en Truus die een koppie soep komen brengen.’

Kerststerren
Het Leger des Heils is ontstaan in Oost Londen, in de sloppenwijken daar. In 1865 begonnen William Booth en zijn vrouw Catherine met wat later de Salvation Army werd genoemd. Soup, Soap and Salvation was hun devies. Er is veel aandacht voor de persoonlijke bekering: door de genade van God kan de mens gered worden. Vandaar de wat agressieve methoden van het Leger: opwekkingsbijeenkomsten en straatprediking. Nu gebeurt dat veel minder. ‘Het is niet meer van deze tijd om met koren en muziekkorpsen door de straten te lopen om mensen de blijde boodschap te brengen,’ zegt Strijvers. Daar is geen belangstelling meer voor. Daarbij komt dat je voor iedere collecte vergunningen moet aanvragen. Maar met kerst komen de kerstpotten en de korpsen toch nog tevoorschijn. En de kerststerren staan al klaar in de gang.