Home Overzicht Enthousiasme bij GroenLinks over de nieuwe buurtpanels

Enthousiasme bij GroenLinks over de nieuwe buurtpanels

0

Welke mensen van GroenLinks werden er vier jaar geleden gekozen in de stadsdeelcommissie? Over welke onderwerpen heeft die commissie geadviseerd en hoe? We hebben de vraag aan veel mensen gesteld. Maar weinigen kunnen er een antwoord op geven. Ook GroenLinks doet weer mee aan de verkiezing voor de stadsdeelcommissie Oost. Wat mogen we de komende periode verwachten? Hebben de ‘ogen en oren van de buurt’ dan ook een gezicht?

GroenLinks doet weer mee aan de verkiezingen voor de stadsdeelcommissie Oost en wil vijf zetels binnenslepen. Maar ze verwachten er vier.

De bedoeling om beter zichtbaar te zijn, is volgens lijsttrekker Merel Talbi zeker aanwezig: ‘De pandemie heeft ervoor gezorgd dat de leden van de stadsdeelcommissie moeilijker in contact konden komen met bewoners en buurtorganisaties. Hopelijk zal dat de komende jaren veranderen, omdat we vaker fysiek bij elkaar kunnen komen, waardoor stadsdeelcommissieleden vaker langs kunnen gaan bij bewonersorganisaties en lokale initiatieven. We willen in gesprek gaan over wat er in de buurten leeft en waar bewoners behoefte aan hebben. We deden dat tijdens de pandemie wel ook al online, bijvoorbeeld met onze online-bijeenkomsten over corona-voedselhulp in de Indische Buurt, of over ouder worden en eenzaamheid in Oost.’

Hoe staat GroenLinks tegenover het bestuurlijk stelsel en wat is de rol daarin van de stadsdeelcommissie?

‘Het bestuurlijk stelsel geeft komende periode weer iets meer bevoegdheden aan de stadsdeelcommissie en die zullen we ook optimaal gebruiken om onze rol als ogen en oren van de buurt te vervullen en onze stem te laten horen. Centraal blijft dat we signaleren wat speelt in de buurt en wat abstracte beleidsplannen voor concrete effecten hebben op bewoners. Door scherp en constructief met gevraagde en ongevraagde adviezen te komen hopen we hier een positieve bijdrage aan te leveren.’

Enthousiasme is er bij GroenLinks over de nieuw in te voeren buurtpanels. Merel Talbi: ‘Door die panels zal de stem van bewoners directer meegewogen kunnen worden in beslissingen die hen aangaan. Waar dat kan zullen we die stem zoveel mogelijk versterken. Het doorgaan met Oost Begroot, waarin bewoners zelf samen bepalen waaraan geld besteed wordt in hun wijk, past hier ook heel goed bij.’

Wat is de drijfveer voor GroenLinks om deel te nemen aan deze verkiezingen?

De lijsttrekker: ‘Een leefbare, groene stad met kansen voor iedereen. Op dit moment is dat helaas niet het geval. De coronacrisis heeft dat nog veel duidelijker gemaakt. Grote bedrijven werden rijker, kleine ondernemers en zelfstandigen verloren veel. Ook de woningmarkt, gezondheid en klimaat laten dat zien. Om daar iets aan te doen moeten we ongelijk investeren in de stad. Dus die zaken aanpakken die de meeste aandacht verdienen: de woningmarkt, klimaat en natuur, en racisme en discriminatie. Wat dat laatste betreft zijn we ook heel blij met het inclusieve kunstwerk dat in de tunnel tussen de Javastraat en de Eerste van Swindenstraat zal worden geplaatst, en waar de GroenLinkse stadsdeelcommissieleden zich voor hebben ingezet.’

Wat kunnen bewoners verwachten van GroenLinks in de stadsdeelcommissie?

‘Commissieleden die goed kunnen luisteren, bewoners ondersteunen in het zichzelf organiseren en politiek en inwoners dichterbij elkaar brengen’, is het antwoord van Merel Talbi. ‘De komende jaren willen we bijvoorbeeld in samenspraak met buurtbewoners plannen maken voor een mooie invulling van de kop van het Java-eiland. Maar ook vinden we het belangrijk om samen met burgers op te trekken als er lastige keuzes gemaakt moeten worden wat betreft de verdeling van groen, wonen, sport en energie. De stadsdeelcommissieleden zijn de oren en ogen van de buurt: we gaan graag in gesprek met bewoners, en zullen in de buurten bij allerlei activiteiten aanwezig zijn.’

Wat zijn de belangrijkste punten van het verkiezingsprogramma?

‘Voor GroenLinks zijn de belangrijkste punten wonen, eerlijk delen en duurzaamheid. Dit betekent dat we in de stadsdeelcommissie daarvoor aandacht zullen vragen en hierop adviseren. In Oost wordt veel gebouwd en wat ons betreft is dat dan in de verhouding 45 procent sociale huur, 45 procent midden huur en 10 procent koop zodat we hopelijk wat kunnen doen aan de lange wachtlijsten voor een huurwoning. Qua duurzaamheid zetten we onder andere in op de aanpak van energiearmoede door middel van isolatie, zoals de Fix Brigade van Jungle Amsterdam.

GroenLinks Oost maakt zich zorgen over de groeiende kloof tussen arm en rijk. ‘Hoewel we die kloof vanuit het stadsdeel niet kunnen oplossen, kunnen we de negatieve gevolgen ervan wel signaleren en aankaarten. Eén van de manieren waarop we dat willen doen, is om ervoor te zorgen dat de Kansenbank blijft bestaan, de voedselbank voor mensen die geen gebruik mogen maken van de echte voedselbank. In de afgelopen periode hebben we dat gedaan door bijvoorbeeld de voedselhulp te ondersteunen die vanuit organisaties als de Dappere Dames en Samen Vooruit tijdens de pandemie werd georganiseerd voor buurtbewoners met een kleine beurs.’

De kandidaten van GroenLinks voor de stadsdeelcommissie

Merel Talbi is de lijstaanvoerder. Zij woont in de Indische buurt.

  1. Mustapha Nahari, eveneens uit de Indische buurt.
  2. Imelda Tjon-Fo woont in de Weesperzijdebuurt.
  3. Dennis van Velzen woont in de Indische buurt.
  4. Tamara Breugelmans, uit de Oosterparkbuurt.
  5. Eelco Jacobs, uit de Transvaalbuurt.
  6. Michel Soomers, ook uit de Transvaalbuurt.
  7. Daphne Meijer, uit de Indische buurt.
  8. Maria Mos, uit de Don Bosco-buurt.
  9. Rick Vermin, uit Oostpoort.
We vroegen enkele kandidaten naar hun persoonlijke motivatie om zich verkiesbaar te stellen.

Merel Talbi ‘Oost is een mooi stadsdeel, maar er zijn ook zaken waar ik me zorgen over maak. Allereerst is dat armoede, zeker ook onder jongeren, ook in mijn eigen Indische buurt. Die armoede bestaat ook op IJburg, waar jongeren daarnaast ook te weinig plekken hebben om zich te ontplooien en elkaar te ontmoeten. Maar we moeten ons niet alleen richten op jongeren: ook de ouderen in Oost moeten de ruimte krijgen die ze nodig hebben, bijvoorbeeld door aanpassingen in huizen, waardoor ze prettig en veilig kunnen wonen, en door activiteiten en initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan. Ik wil me inzetten om, samen met buurtorganisaties en bewoners zelf, ervoor te zorgen dat jongeren én ouderen de zich thuis voelen in Oost.’

Imelda Tjon-Fo ‘Het is zo belangrijk dat wonen, werken en de leefbaarheid goed geregeld is in een samenleving. Het is voor een overheid niet altijd eenvoudig om het iedereen naar de zin te maken. Als GroenLinkser wil ik dat de overheid teruggaat naar datgene waarvoor ze bedoeld zijn. Dat is de burger hulp bieden daar waar het nodig is op het gebied van wonen, werken en een leefbare omgeving creëren waar een iedereen zich happy voelt.

Dennis van Velzen ik wil me inzetten voor een schonere buurt. Nu ligt er te vaak zwerfafval op straat. Ik denk dat het makkelijker moet worden om een container te ‘adopteren’, en dat vrijwilligers die de buurt schoner maken (meer) erkenning en waardering verdienen. Als we samen de schouders eronder zetten houden we samen de buurt schoon en mooi.’

Tamara Breugelmans Ik heb me verkiesbaar gesteld, omdat ik wil dat Oost een stadsdeel is waar iedereen welkom is én zich welkom voelt. Ongeacht huidskleur, gender of seksuele geaardheid. Een stadsdeel waar het voor iedereen fijn is om te wonen en leven, en betaalbare huizen zijn. En heel belangrijk: dat armoede en ongelijkheid wordt aangepakt. Als laatste vind ik natuurlijk als een echte GroenLinkser dat Oost groen en duurzaam moet zijn.

Gaat GroenLinks campagne voeren?

‘GroenLinks is al volop bezig met de campagne voor de stadsdeelcommissie. Met verschillende evenementen over relevante thema’s voor het stadsdeel. Er zijn er al twee geweest: over ouder worden in Oost, en over armoedebestrijding. Op de agenda staan er nog twee: vrijdag 4 maart een evenement over de wooncrisis in Oost, en donderdag 10 maart een evenement over de democratisering van de energietransitie in Oost. Daarnaast gaat het campagneteam elke zaterdag langs de huizen gegaan, om gesprekken te voeren met buurtbewoners. Ook zijn er afval-prik-evenementen om wijken schoon te maken.

Aanmelden voor al het bovenstaande kan via onze website www.amsterdamoost.groenlinks.nl