Home Overzicht Feestje voor veertig jaar kunst en cultuur in bedreigde Loods 6

Feestje voor veertig jaar kunst en cultuur in bedreigde Loods 6

0

De Loods 6 Community, de belangenvereniging van huurders in Loods 6 aan de KNSM-laan, is onlangs door De Key gedagvaard. Langs die weg wil de woningcorporatie kunnen regelen dat ze de exploitatieresultaten en het vermogen van Loods 6 kan inzetten voor haar eigen doelen. Het werpt een flinke schaduw over de Open Ateliers ter gelegenheid van veertig jaar Loods 6 Community.

Monument Loods 6 bestaat dit jaar honderd jaar waarvan veertig jaar in het teken van kunst en cultuur staan. Tijdens de Open Monumentendagen organiseren zo’n veertig deelnemers over alle verdiepingen van het 24.000 m² grote bedrijfsverzamelgebouw open ateliers. Daarbij is veel kunst te zien en er zijn lezingen, performances en filmvertoningen. Maar Loods 6 bevindt zich in een kwetsbare positie.

Loods 6 Community, de belangenvereniging van huurders in het pand, is onlangs door De Key gedagvaard. Langs die weg meent De Key te kunnen regelen dat ze de exploitatieresultaten en het vermogen van Loods 6 kan inzetten voor haar eigen doelen. Statutair is dat nu nog bedoeld voor de kunst en cultuursector. De rechter doet medio 2022 uitspraak.

Loods 6 werd in 1921 in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij gebouwd als goederenoverslag en later aangepast tot passagiersterminal. In 1979 werd het 24.000 m² grote gebouw verkocht aan de gemeente, die het verhuurde aan kunstenaars. Verenigd in een kunstenaarsstichting verkregen ze de erfpacht.

Loods 6 werd een verzamelgebouw van ateliers, winkels en creatieve ondernemers. Woningcorporatie De Key verstrekte een lening. Als garantstelling hiervoor eiste De Key het enkelvoudige bestuur op. Hiermee verloren de huurders de zeggenschap over hun stichting en daarmee ook de zeggenschap over het pand en het groeiende vermogen.

Door een gelijktijdige naamsverandering en de oprichting van een nieuwe stichting met de oude naam, veranderde er voor de huurders ogenschijnlijk niets. De implicaties werden pas jaren later duidelijk. Bestuurder De Key was in het begin begaan met het lot van Loods 6, maar na verloop van tijd werd Loods 6 geconsolideerd en begonnen ze zich steeds meer als eigenaar te gedragen. Op een gegeven moment werd het zelfs als onderpand ingezet voor een vastgoed transactie van De Key.

Monument Loods 6 functioneert alweer zo’n veertig jaar als een succesvol en zelfstandig bolwerk binnen de culturele backbone van Amsterdam. Toen de lening met rente volledig was afgelost, bleek dat De Key het gebouw wilde verkopen. Dit overigens terwijl ze erkennen geen eigenaar te zijn. Ze zijn slechts bestuurder van de stichting met de erfpacht.

De huurders richtten daarom de belangenvereniging Loods 6 Community op. Behalve het voorkomen van de verkoop wil de Community dat het opgespaarde vermogen van vele miljoenen uit stichting Loods 6 ten goede komt aan de oorspronkelijke statutaire doelstelling: Loods 6 en de culturele sector van Amsterdam.

Loods 6 staat in de jaarrekening 2020 van De Key te boek voor 43 miljoen en het vermogen wordt geraamd op 15 miljoen. De Key lijkt voornemens om dat vermogen, ondanks het uitkeringsverbod, met een statutenwijziging in te zetten voor haar eigen doel: woningbouw. Woningbouw is natuurlijk prima, maar niet met de kas van een ander.

Ondanks alles gaat de Open Ateliers manifestatie gewoon door. Op 11 en 12 september van 11.00 tot 17.00 uur is er is veel kunst te zien en te beleven.