Home Overzicht De Nieuwe Meent, een interessant wooninitiatief bij station Science Park

De Nieuwe Meent, een interessant wooninitiatief bij station Science Park

0
Het bouwterrein van De Nieuwe Meent.

Het vinden van een woning in Amsterdam wordt steeds moeilijker. Een huis kopen met een hypotheek is voor veel mensen niet langer mogelijk, terwijl het aantal huurwoningen steeds verder afneemt en huurprijzen in de vrije sector de pan uit rijzen. De Nieuwe Meent (dNM)wordt de eerste duurzame, zelfgebouwde wooncoöperatie in Amsterdam die volledig is gebaseerd op de principes en gewoonten van ‘commoning’.

Commoming betekent het gedeelde en participatieve gebruik van middelen en voorzieningen, zoals  huisvesting. Commoning pakt grote vraagstukken aan over hoe mensen het beste hun leven kunnen leiden, zowel met elkaar als met de natuur. De Nieuwe Meent is een van de eerste pilotprojecten voor woonwoöperaties die de gemeente Amsterdam heeft geïnitieerd.

Na een aanbesteding is het perceel van het Archimedesplantsoen verkregen. Er komt een flat van zeven verdiepingen waarin ruim vijftig mensen kunnen wonen. dNM bestaat uit een combinatie van zelfstandige sociale huurwoningen en gedeelde appartementen voor woongroepen. Bewoners delen gemeenschappelijke voorzieningen en verschillende ruimtes binnen het gebouw zijn ook toegankelijk voor de buurt. En uiteraard wordt er duurzaam gebouwd: de ideeën over de milieu-impact betreffen de gehele levenscyclus van het gebouw: van de constructie en het gebruik tot aan herbestemmingen in de toekomst. dNM streeft ernaar om volledig circulair, klimaat-en energieneutraal, regenbestendig en adaptief te zijn.

Financiering deels door crowdfunding

De totale investering van het project is ongeveer 7,1 miljoen euro. Een groot deel hiervan komt uit een langlopende hypotheek van GLS, een duurzame coöperatieve bank uit Duitsland. Een deel van het bedrag komt van de leden zelf in combinatie met subsidies voor duurzaamheidsprojecten. 22 procent is aangeboden door de gemeente Amsterdam en 6 procent komt tot stand via crowdfunding. De obligatiecampagne hiervoor is gestart. Supporters kunnen doneren of obligaties kopen met een looptijd van 5, 10 of 15 jaar tegen een rente van 1,8 procent. Nu is er  ongeveer 300.000 euro binnen gekomen.

Bron gemeente Amsterdam.
Organisatie en de woongemeenschap

dNM is een non-profit organisatie, gebaseerd op solidariteit: alle huur wordt gebruikt om de hypotheek te betalen, het gebouw te beheren, de woonkosten laag te houden en het gebouw te onderhouden. Als wooncoöperatie is dNM daarnaast een rechtspersoon en dus eigenaar van het woongebouw. dNM wordt gerealiseerd door de toekomstige bewoners zelf in nauwe samenwerking met architecten. Dit geeft toekomstige bewoners zoveel zeggenschap als mogelijk over hun eigen leefomgeving en leidt tot vernieuwde ontwerpen voor gemeenschappelijke ruimtes en woningen. De huurders van de individuele woningen en woongroepen bouwen samen aan een gemeenschap en streven er ook naar zoveel mogelijk mensen van buitenaf bij het project te betrekken.

Inti Mego vertelt in theatertalkshow over De Nieuwe Meent

Op 9 september vertelt Inti Mego De Nieuwe Meent in de Talkshow Dwars door Oost in de Jungle. Zij is lid van dNM en actief in de werkgroepen Financiën en Design. Zelf heeft ze ervaring opgedaan om een eco-strogebouw te bouwen met bewoners in Nijmegen. Voor ze onderhandelt met de bank om het project gefinancierd te krijgen. Ze overlegt met de architecten om te kijken wat wensen zijn van bewoners, waar ruimte is voor duurzaamheid en om de woonbehoeftes van de groep bespreekbaar te maken.