Buurt coöperatie De Eester wil het pand waarin ze al zes jaar hun activiteiten organiseren kopen. Aanleiding is dat huisbaas Lieven de Key van het pand af wil. De woonstichting heeft geld nodig om nieuwe huizen te bouwen. Maar, dachten ze bij De Eester, we willen het pand zelf wel kopen. Men voegde de daad bij het woord. Op 1 mei startte de Eester feestelijk met de verkoop van obligaties van 250 euro. Een bedrag van 450.000 euro is nodig en er is al meer dan een ton binnen.

Opgevrolijkt door muziek van Stichting Accu begon de actie. Bij een kraam is informatie beschikbaar. Een wit houten huisje is voor het buurthuis neergezet als trekpleister. Inmiddels hebben enthousiast buurtbewoners het in het vrolijke kleuren beschilderd. Buiten roepen spandoeken de buurt op te investeren in de Eester. Binnen drommen nieuwsgierige bewoners samen om te ontdekken wat zij kunnen bijdragen aan de koop van het buurthuis.

Bij de Eester is men niet over een nacht ijs gegaan. Maar inmiddels is duidelijk dat het mogelijk is de financiering rond te krijgen. ‘We kunnen geld lenen bij een bank, we kunnen een voordelige lening afsluiten bij vermogensfondsen en we hebben zicht op een aantal giften en sponsorgelden.’ Ook de vele positieve reacties op een enquête in de buurt gaven een zetje in de rug. Driekwart van de vierhonderd mensen die de enquête invulden reageerde positief en enthousiast.

‘Zelfbestuur is de beste garantie om de continuïteit van de Eester veilig te stellen en samen te bouwen aan een sociale, veilige en duurzame buurt, vertelt de flyer’ die in en rond de Eester ‘rondvliegt’. Dat de 450.000 euro er komt met leningen, giften en de obligaties lijdt bij de Eester geen twijfel. Aan de gevel is te zien wat de stand van zaken is. Die thermometer schiet omhoog.