Home Overzicht Forse boetes voor langdurige woningleegstand

Forse boetes voor langdurige woningleegstand

0

De gemeente pakt langdurige woningleegstand aan. Eigenaren worden verplicht hun huizen zo snel mogelijk weer te laten bewonen. De gemeente kan een dwangsom opleggen aan een eigenaar van een leegstaande woning als de leegstand niet wordt opgelost. Dat kan omdat in de Crisis- en herstelwet voor Amsterdam een aparte regeling is opgenomen.

De boetes voor het niet melden van leegstand zijn verhoogd naar 9.000 euro voor professionele verhuurders en 4.500 euro voor andere overtreders. De gemeente kan een eigenaar dwingen om een leegstaande woning tijdelijk te verhuren en indien nodig de maximale huurprijs bepalen. Het is een experiment dat in de Leegstandsverordening is opgenomen en wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Het experiment geldt in beginsel tot 1 januari 2025.

Wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting): “De woningnood in onze stad is hoog. We hebben te weinig woningen en er staan er nog steeds veel woningen onnodig leeg. Ik ben blij met dat we dat laatste nu beter kunnen aanpakken. In deze tijd zijn lege woningen onbegrijpelijk. Dus gaan we ervoor zorgen dat huizen weer zijn om in te wonen.”

De nieuwe leegstandverordening is tot stand gekomen na inspraak en met advies van de stadsdelen. De gemeenteraad zal nog met de nieuwe verordening moeten instemmen. Naar verwachting zal dat in november van dit jaar gebeuren, waarna de nieuwe verordening op 1 december aanstaande in werking kan treden. Het college onderzoekt het komende jaar of het wenselijk is om tweede woningen te reguleren.