Home Dwars nieuws Frans M. is ook een Mavoklant

Frans M. is ook een Mavoklant

0

Vrijdag de dertiende presenteerden Jim Jansen en Peter de Brock hun boek Mavoklanten. In Pakhuis de Zwijger werd het met zo’n 40, 50 belangstellenden een onderhoudend uurtje.

Arie van Tol | Illustratie Ruud Meijer

Ja, kennelijk geeft een MAVO-achtergrond mensen een identiteit. En wordt er met veel genoegen dan wel afgrijzen teruggekeken op die pubertijd. Er zijn mavoklanten die daarna zijn gaan ‘stapelen’ en vervolgens maatschappelijk succesvol werden. En soms zelfs beroemd werden. Het gros is opgegaan in de werkende massa en slechts bekend in eigen kringen.

Imago

De MAVO – Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs – kwam er bij de invoering van de zogenaamde Mammoetwet in 1968. Daarvóór heette het onderwijs op vergelijkbaar niveau (M)ULO – (Meer) Uitgebreid Lager Onderwijs -. En in 1999 moest de benaming mavo plaats maken voor Vmbo-tl – Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs theoretische leerweg -. Het imago veranderde mee: van opleiding tot (grijze) kantoorklerk naar (kansrijke) stapelaar naar loser.

Niet de mavo van de periode 1968 tot 1999 is onderschat en toe aan herwaardering, de suggestie die Mavoklanten wekt, maar die in het boek zelf min of meer weersproken wordt. Nee, die lage status heeft het huidige Vmbo-tl, soms overigens weer MAVO genoemd. En in nog ernstiger mate geldt die slechte naam voor het Vmbo-kader en Vmbo-basis. De vroegere LTS en ook de Huishoudschool hadden net als de MAVO een beter imago. Of tijdgeest dan wel onderwijsbeleid dan wel onderwijspraktijk daarbij het meest doorslaggevend zijn (geweest) is een interessante vraag.

Voorrecht

Hoe bepalend de schoolloopbaan is voor het verdere leven is al net zo ongewis. Natuurlijk is het opdoen van kennis, op welk niveau dan ook, belangrijk. Natuurlijk is het (leren) omgaan met leeftijdgenoten cruciaal. Maar vooral ook is het een voorrecht om in je tienerjaren niet te hoeven werken. En dat er dan toch een instituut is dat je van thuis, van de straat en van de verveling weghoudt, en ook nog wat leert, mag met recht gezien worden als welvaartsontwikkeling van een land.

In het boek Mavoklanten valt meer te lezen over de historie en andere facetten rond het MAVO-onderwijs. Wat 21 succesvolle Nederlanders in interviews vertellen over hun verleden als MAVO-klant vormt de hoofdmoot van het boek. Ik ga het met gepaste nieuwsgierigheid lezen. En ja, dat kunt u ook doen. Mavoklanten is verkrijgbaar in elke respectabele boekwinkel.

En nee, ook ik ken Frans M. niet.