In het fraaie 19e-eeuwse pand aan de Hogeweg is Michael Pappie veertig jaar geleden zijn makelaarskantoor begonnen. Het waren de nadagen van de wooncrisis van de begintachtiger jaren. De markt trok weer aan en de Watergraafsmeer groeide fiks in populariteit. Een uitgelezen moment om een makelaarskantoor te beginnen, zo is wel gebleken.

Ties van Dijk | Foto Otto van der Plaats

Inmiddels wordt het stijlvolle kantoor Pappie & Van der Zee makelaars gerund door dochter Hadassa Pappie, compagnon Sandra van der Zee en officemanager Fleur Schiering. Hadassa: ‘Het is nou niet ons doel geweest een makelaarskantoor met louter vrouwen te beginnen, het is spontaan gegaan. Misschien is het wel zo dat mannen zich hier wat minder snel thuis voelen dan in een ‘gemengd bedrijf’, zegt ze lachend.

Gewoon op de fiets naar bezichtigingen

Die nuchterheid typeert het kantoor. Geen mannen dus in te strakke Italiaanse maatpakken die op scootertjes de wijken doorkruisen. Gewoon met Sandra, ieder op de fiets naar een paar bezichtigingen. Daar kan ik haar niet betrappen op het obligate makelaarsjargon waar krakkemikkigheid karakteristiek is en als het huis te krap blijkt te zijn en er altijd wel ergens een mogelijkheid voor een aan- op- of uitbouw is.

Hele wand blijkt uitgeslagen en de plint beschimmeld

Sandra laat zich geen knollen voor citroenen verkopen. Een vochtig doorgeslagen muur wordt door een verkoopmakelaar weggewimpeld met het argument dat het slaapkamerraam vast is open blijven staan en de regen helaas eventjes vrij spel heeft gehad. Maar met een elegante zwaai trekt Sandra het gordijn verder open, de hele wand blijkt uitgeslagen en de plint beschimmeld. Voor haar is verdere uitleg niet nodig.

Beroep moet beschermde status terugkrijgen

Hadassa en ik zijn alle twee beëdigd NVM-makelaars’, zegt Sandra, ‘jammer genoeg is het beroep zijn beschermde status kwijt, iedereen kan zich weer makelaar noemen. Dat komt de vakkundigheid en de betrouwbaarheid niet bepaald ten goede. Wil je het vak goed uitoefenen dan moet je juridisch, financieel en bouwkundig onderlegd zijn. Binnen de NVM en als bestuurslid van de Amsterdamse Makelaars Vereniging beijveren we ons er voor dat het beroep weer zijn beschermde status terugkrijgt.’

We richten ons helemaal op de particuliere woningmarkt met aankoop en verkoop’, vertelt Hadassa. ‘Met taxaties zijn we gestopt, dan ben je te kortstondig bij een transactie betrokken om met je opdrachtgever een goede zakelijke relatie op te bouwen, dat spreekt ons geen van tweeën aan.

De eerste jaren in het vak werkte Sandra voor een makelaar in Rotterdam. ‘Het was een enorm verschil met de aanpak hier. Daar was het massaler dus minder persoonlijk. Hier gaat het er vertrouwder aan toe. Omdat ons kantoor al veertig jaar bestaat, kennen we Oost op ons duimpje.’ De expertise en inmiddels ook de wederzijdse ervaringen zijn gelijkwaardig vandaar dat Hadasssa en Sandra alle twee de transacties van de gezamenlijke cliënten afhandelen.

Biedlogboek biedt transparantie

Makelaars zijn vanaf 1 januari 2023 verplicht om een zogenaamd biedlogboek bij te houden tijdens het verkoopproces van een woning. In het biedlogboek worden geautomatiseerd alle ingezonden biedingen en besluiten gelogd door een onafhankelijke derde partij. Hadassa: ‘Dat is helemaal niet gek met het oog op de transparantie. In de tijd dat het vak nog beschermd was, bepaalde de overheid het courtagepercentage, dat was destijds 1,85 procent van de transactiesom. Tegenwoordig hanteren we een nader af te spreken courtage over de verkoopsom. Bij aankoop wordt een fixed fee afgesproken.’

‘We hebben door de jaren heen ook wel huizen in de verkoop gehad, waarin een van de bewoners is overleden’, vertelt Hadassa.’ Sommige geïnteresseerde kopers vinden dat geen fijn idee. Als ik dan vertel dat het vaak schrijnender is als een van de twee naar een verpleegtehuis moet en de ander alleen achterblijft, zie je vaak een kentering. Het is aan ons om het zakelijk te benaderen, zeker als je bedenkt dat bijna 60 procent van alle Nederlandse huizen langer dan 100 jaar wordt bewoond. Dat betekent, dat er meerdere generaties lang maar ook kortstondiger in wordt gewoond, een zich herhalend patroon.’

Volgens Hadassa zijn klanten over de hele linie de laatste jaren beter geïnformeerd en mondiger geworden. ‘Daar hebben social media en Funda zeker aan bijgedragen. En dat leidt er wel eens toe dat opdrachtgevers die hun huizen via ons te koop aanbieden wel eens hard van stapel lopen door hun huis met te veel superlatieven in de verkooptekst op onze site willen plaatsen. De kunst is om nieuwsgierigheid te wekken, zonder over de top te gaan.’

www.pappie.nl