Alexander Versteeg woont sinds bijna vijf jaar op het Zeeburgereiland. Geboren in Bogota, als adoptiekind opgegroeid in Haarlem, kwam hij naar Amsterdam voor studie (geschiedenis en politicologie). Toen hij in de Haarlemmerbuurt woonde zat hij al eens voor de PvdA in deelraad Centrum (2010-2014). Alexander werkt fulltime bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag. Sinds 2022 zit hij met Maxime van Boven in de stadsdeelcommissie. Ze beschikken ook over een fractie-assistent.

Fokko Kuik

Alexander Versteeg geeft aan dat er wel een groot verschil is tussen wat destijds de deelraden deden en wat de stadsdeelcommissies nu doen. Nadeel van het deelraadstelsel was dat er toen veel onduidelijk was over wie waar over ging. Dat leidde tot verwarring, bijvoorbeeld bij bedrijven die in meerdere stadsdelen gevestigd waren. De taakverdeling centrale stad-stadsdeel is nu wel duidelijker, maar de rol van de stadsdeelcommissies vindt Alexander nog steeds wel een zoektocht. ‘We komen er wel steeds beter achter’ vertelt hij en hij is absoluut niet voor het opheffen van de stadsdeelcommissies in de huidige vorm. ‘Er vinden nog steeds verbeteringen plaats in de samenwerking en door onze ogen- en orenfunctie wordt de taak van zwaarbelaste gemeenteraadsfracties verlicht’.

Om er achter te komen wat er in de verschillende buurten leeft, experimenteert de PvdA met zogenaamde ‘buurtbivaks’. Door gedurende meerdere dagen achterelkaar zichtbaar in een buurt aanwezig te zijn, komt er veel informatie boven over wat er leeft. In Betondorp en de Transvaalbuurt zijn er al bivaks geweest, waar vervolgens ook concrete verbeterpunten uit voortgekomen zijn. Voor IJburg staat er één gepland. Door niet met PvdA-jasjes de straat op te gaan wordt het beeld weggenomen dat het slechts politieke reclame is en wordt de drempel voor buurtbewoners verlaagd. Het levert ook nieuwe blijvende contacten op. Naast tijdrovende bivaks, waar Alexander verlofdagen voor moest opnemen, gebruik je natuurlijk ook gewoon je andere netwerken, zoals de app-groep van de padelbaan op Zeeburgereiland.

Als lid van een fractie die ook in college van B&W vertegenwoordigd is, word je bij zeer politieke onderwerpen wel geacht om je stemgedrag in de stadsdeelcommissie af te stemmen met de gemeenteraadsfractie. Maar in de huidige bestuursperiode is dat nog niet aan de orde geweest. Bijvoorbeeld over de toekomst van het Zeeburgereiland is het gelukt om het commissiebreed eens te worden over de in te dienen zienswijze. Ook brengt de PvdA voortdurend de slechte bereikbaarheid van Zeeburgereiland en IJburg ter sprake.

Als grootste ambitie voor de komende jaren ziet Alexander de manier waarop de gemeente en bijvoorbeeld woningcorporaties omgaan met buurten bij grote renovaties en herinrichtingen. Dat is via een van deur tot deur benadering wel heel goed gegaan bij het maken van de herinrichtingsplannen van het Sumatraplantsoen. Daar kan de rest van de stad nog veel van leren. Een plek waar het veel beter moet is Amsteldorp waar Ymere van plan is een deel van de huizen te slopen voor nieuwbouw. Daar ontstond een patstelling. Overigens kost het – als je het echt goed wil doen – wel veel meer menskracht en tijd om echte participatie mogelijk te maken.

Lokale media, zoals oost-online en de helaas opgeheven IJ-opener, vindt Alexander erg belangrijk. Voor een deel van de bewoners zal daar ook een papieren vorm voor nodig zijn. Dat bleek bijvoorbeeld ook uit een armoede gesprek in de Indische buurt. Wijkteams zijn moeilijk vindbaar voor sommige mensen dus het is zaak om de informatie over dit soort onderwerpen goed op orde te houden en niet alleen digitaal. Als er een financiële ondersteuning voor lokale media komt, moet het wel voor 10 á 20 jaar zijn. Anders geeft het teveel onzekerheid.

Of Alexander nog een volgende zittingsperiode ambieert weet hij nog niet. Wel ziet hij nog veel ruimte voor verbetering. Een grote uitdaging is daarbij het bereiken van jongeren en anderstaligen. Ook dat vergt tijd en voldoende aanwezigheid in buurten. In plaats van de wat saaie en traditionele commissievergaderingen zou Alexander graag een andere vorm willen zien. Maar zijn indruk is wel dat bewoners en belangengroepen de weg naar het Oranje-Vrijstaatplein steeds beter weten te vinden.

Lees  Meer leden van de stadsdeelcommissie Oost
Lees  Wat doet de Stadsdeelcommissie Amsterdam-Oost nou eigenlijk?